2017-11-16

Ogłoszenie o konkursie

Stanowisko: Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu.

 

Oferty należy składać w zamknietych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego, numeru telefonu oferenta z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu” w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu) w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec (pokój 211).

 

Szczegóły w załączniku:

Załączniki

  Ogłoszenie o konkursie 121,89 KB (pdf) szczegóły pobierz