2018-03-19

Ogłoszenie o konkursie

Stanowisko: Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6, pok. Nr 211 (sekretariat) lub przesiać na adres: Starostwo Powiatowe w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6; 39-300 Mielec, w terminie do 6 kwietnia 2018 r. do godz. 14.30 (decyduje data wpływu do Starostwa).
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego”.

Szczegóły w załączniku:

Załączniki

  Ogłoszenie 193,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja I 16,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lista kandydatów 28,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 17,86 KB (pdf) szczegóły pobierz