2018-03-02

Ogłoszenie o konkursie

Stanowisko: DYREKTOR CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK POWIATU MIELECKIEGO

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6, pok. Nr 211 (sekretariat) lub przesiać na adres: Starostwo Powiatowe w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6; 39-300 Mielec, w terminie do 13 maca 2018 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Starostwa).
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego”.

 

Szczegóły w załącznikach:

Załączniki

  COJ nabór 128,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja dla kandydatów 38,89 KB (pdf) szczegóły pobierz