2017-01-05

Nieodpłatna pomocy prawna w 2017 roku

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Mieleckiego funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej, zakładający stworzenie ogólnopolskiego systemu pomocy i edukacji prawnej.
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Mieleckim ustanawia się na okres
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 
Określa się następujące lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim:
 
a)     Dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie
w Mielcu — w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5,
 
b)     Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
w Mielcu — w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 26,
 
c)     Dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w otwartym konkursie ofert:
 
Jedna organizacja pozarządowa:
 
w Padwi Narodowej, w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Grunwaldzka 2, dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa)
w Tuszowie Narodowym, w siedzibie Urzędu Gminy Tuszów Narodowy 225, trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, piątek).
    
Druga organizacja pozarządowa:
 
w Przecławiu, w siedzibie byłego przedszkola samorządowego, ul. Rynek 10, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek)
w Wadowicach Górnych w siedzibie Urzędu Gminy 116 dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek)
    
Trzecia organizacja pozarządowa:
 
w Radomyślu Wielkim - w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 32, pięć dni w tygodniu,
 
 
HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE MIELECKIM W 2017 ROKU - POBIERZ ZAŁĄCZNIK BROSZURA
 

Załączniki

  Broszura 759,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plakat.jpg 809,51 KB (jpg) szczegóły pobierz