2017-01-05

Nieodpłatna pomocy prawna w 2017 roku

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Mieleckiego funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej, zakładający stworzenie ogólnopolskiego systemu pomocy i edukacji prawnej.
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Mieleckim ustanawia się na okres
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 
Określa się następujące lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim:
 
a)     Dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie
w Mielcu — w siedzibie Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5,
 
b)     Dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
w Mielcu — w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 26,
 
c)     Dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w otwartym konkursie ofert:
 
Jedna organizacja pozarządowa:
 
w Padwi Narodowej, w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Grunwaldzka 2, dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa)
w Tuszowie Narodowym, w siedzibie Urzędu Gminy Tuszów Narodowy 225, trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, piątek).
    
Druga organizacja pozarządowa:
 
w Przecławiu, w siedzibie byłego przedszkola samorządowego, ul. Rynek 10, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek)
w Wadowicach Górnych w siedzibie Urzędu Gminy 116 dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek)
    
Trzecia organizacja pozarządowa:
 
w Radomyślu Wielkim - w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 32, pięć dni w tygodniu,
 
 
HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE MIELECKIM W 2017 ROKU - POBIERZ ZAŁĄCZNIK BROSZURA
 

Załączniki

  Broszura 759,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plakat.jpg 809,51 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się