Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Punkty pomocy prawnej, godziny otwarcia.
03.01.2018 więcej
Zarządzenie nr 94 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 1 grudnia 2017 roku
W sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim
03.01.2018 więcej
Uchwała Zarządu Powiatu
Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie
Mieleckim w 2018 roku.
29.11.2017 więcej
Skład Komisji Konkursowej
Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 138/1014/2017
powołująca skład komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018
roku
24.11.2017 więcej
Komunikat - zaproszenie
Zarząd Powiatu Mieleckiego zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do
wskazania 2 osób do komisji konkursowej z zakresu prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018
r.
06.11.2017 więcej
Konkurs ofert
na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Mieleckim w 2018 roku.
31.10.2017 więcej
Nieodpłatna pomocy prawna w 2017 roku
Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Mieleckiego
funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej, zakładający
stworzenie ogólnopolskiego systemu pomocy i edukacji prawnej.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim
ustanawia się na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
05.01.2017 więcej
ROZLICZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZA 2016 ROK
Organizacje pozarządowe, które prowadziły nieodpłatną pomoc
prawną w Powiecie Mieleckim w 2016 roku winny złożyć
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
02.01.2017 więcej
Uchwała nr 92/643/2016 Zarządu Powiatu Mieleckiego
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji
pozarządowych na realizację zadania publicznego o charakterze
pożytku publicznego na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej w Powiecie Mieleckim w 2017 roku oraz powierzenie
wybranym organizacjom prowadzenie w/w punktów
07.12.2016 więcej
Uchwała nr 85/582/2016 Zarządu Powiatu Mieleckiego
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
organizacjom pozarządowym prowadzenie trzech punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2017 roku"
19.10.2016 więcej
12