2015-06-18

Transport, licencje

 

Poniżej umieszczono załączniki:

 

LICENCJA 7-9

 

   1. Oświadczenie o niekaralności zarządzającego transportem
   2. Udzielenie licencji na transport
   3. Uzyskanie dodatkowego wpisu do licencji
   4. Uzyskanie wtórnika licencji
   5. Uzyskanie wtórnika wypisu z licencji
   6. Oświadczenie o dobrej reputacji_do licencji
   7. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców_do licencji
   8. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem_do licencji
   9. Wniosek o udzielenie licencji_7-9 osób lub przeniesienie uprawnień
 10. Wniosek o wydanie dodatkowych wypisów do licencji_7-9 lub wtórnik wypisu
 11. Wniosek o wydanie wtórnika licencji_7-9 osób lub zmianę danych
 12. Wykaz pojazdów
 
 
LICENCJA SAMOCHÓD OSOBOWY
 
 13. Oświadczenie o dobrej reputacji_do licencji
 14. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców_do licencji
 15. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem_do licencji
 16. Wniosek o udzielenie licencji_samochód osobowy lub przeniesienie uprawnień
 17. Wniosek o wydanie dodatkowych wypisów do licencji_samochód osobowy lub wtórnik wypisu
 18. Wniosek o wydanie wtórnika licencji_samochód osobowy lub zmianę danych
 19. Wykaz pojazdów
 
 
LICENCJA SPEDYCJA
 
 20. Oświadczenie o dobrej reputacji_do licencji
 21. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem_do licencji
 22. Wniosek o udzielenie licencji_spedycja lub przeniesienie uprawnień
 23. Wniosek o wydanie wtórnika licencji_spedycja lub zmianę danych
 
 
LICENCJA STARE
 
 24. Oświadczenie o bazie eksploatacyjnej
 25. Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy
 26. Oświadczenie o niekaralności zarządzającego transportem
 27. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
 28. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
 29. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu lub wtórnika wypisu do licencji
 30. Wniosek o zmianę, wydanie wtórnika lub przeniesienie uprawnień z licencji
 31. Wykaz pojazdów
 
 
ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY
 
 32. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców_do zaświadczenia
 33. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne_ZPW-1
 34. Wykaz pojazdów
 
 
ZEZWOLENIA LINIA REGULARNA I REGULARNA SPECJALNA
 
 35. Wniosek o udzielenie, przedłużenie terminu ważności zezwolenia_regularne i regularne specjalne
 36. Wniosek o wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia_regularne i regularne specjalne
 37. Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia_regularne i regularne specjalne
 38. Wniosek o zmianę zezwolenia_regularne i regularne specjalne
 39. Wniosek o zmianę zezwolenia_regularne i regularne specjalne
 40. Wykaz pojazdów_REGULARNE I REGULARNE SPECJALNE
 
 
ZEZWOLENIE PRZEWOŹNIK
 
 41. Oświadczenie o bazie eksploatacyjnej
 42. Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy
 43. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
 44. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
 45. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub przeniesienie uprawnień
 46. Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu lub wtórnika wypisu z zezwolenia zawód przewoźnika drogowego
 47. Wniosek o zmianę zezwolenia lub wydanie wtórnika
 48. Wykaz pojazdów

Załączniki

  1. Oswiadczenie o n...ansportem.pdf 144,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Udzielenie licen...transport.pdf 168,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uzyskanie dodatk... licencji.pdf 159,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uzyskanie wtorni... licencji.pdf 128,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uzyskanie wtorni... licencji.pdf 124,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Oswiadczenie o d... licencji.pdf 138,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Oswiadczenie o z... licencji.pdf 136,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Oswiadczenie oso... licencji.pdf 138,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Wniosek o udziel...uprawnien.pdf 220,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Wniosek o wydan...ik wypisu.pdf 205,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Wniosek o wydan...ne danych.pdf 199,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Wykaz pojazdow.pdf 33,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Oswiadczenie o ... licencji.pdf 138,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Oswiadczenie o ... licencji.pdf 136,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Oswiadczenie os... licencji.pdf 138,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Wniosek o udzie...uprawnien.pdf 209,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Wniosek o wydan...ik wypisu.pdf 191 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Wniosek o wydan...ne danych.pdf 185,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Wykaz pojazdow.pdf 33,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Oswiadczenie o ... licencji.pdf 138,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Oswiadczenie os... licencji.pdf 138,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Wniosek o udzie...uprawnien.pdf 205,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23. Wniosek o wydan...ne danych.pdf 184,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24. Oswiadczenie o ...atacyjnej.pdf 137,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25. Oswiadczenie o ...siebiorcy.pdf 138,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26. Oswiadczenie o ...ansportem.pdf 144,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27. Oswiadczenie o ...kierowcow.pdf 144,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  28. Oswiadczenie os...ansportem.pdf 149,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  29. Wniosek o wydan... licencji.pdf 220,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  30. Wniosek o zmian... licencji.pdf 254,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  31. Wykaz pojazdow.pdf 32,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  32. Oswiadczenie o ...iadczenia.pdf 136,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  33. Wniosek o wydan...sne_ZPW-1.pdf 161,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  34. Wniosek o zmian...specjalne.pdf 220,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  35. Wniosek o udzie...specjalne.pdf 273,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  36. Wniosek o wydan...specjalne.pdf 220,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  37. Wniosek o wydan...specjalne.pdf 214,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38. Wniosek o zmian...specjalne.pdf 220,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  39. Wniosek o zmian...specjalne.pdf 220,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  40. Wykaz pojazdow_...SPECJALNE.pdf 41,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  41. Oswiadczenie o ...atacyjnej.pdf 137,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  42. Oswiadczenie o ...siebiorcy.pdf 138,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  43. Oswiadczenie o ...kierowcow.pdf 144,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  44. Oswiadczenie os...ansportem.pdf 149,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  45. Wniosek o udzie...uprawnien.pdf 233,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  46. Wniosek o wydan...drogowego.pdf 220,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  47. Wniosek o zmian... wtornika.pdf 216,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  48. Wykaz pojazdow.pdf 32,91 KB (pdf) szczegóły pobierz