2015-06-17

Rejestracja pojazdów

 

Poniżej umieszczono załączniki:

 

   1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
   2. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
   3. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
   4. Wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego
   5. Dokonanie adnotacji w DR o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy, do nauki jazdy lub jako taksówka
   6. Dokonanie adnotacji w DR o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
   7. Dokonanie lub anulowanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym o zastawie rejestrowym
   8. Dopisanie, wykreślenie w dowodzie rejestracyjnym współwłaściciela (współwłaścicieli) pojazdu
   9. Rejestracja czasowa pojazdu (tablice czasowe)
 10. Rejestracja nowego pojazdu
 11. Rejestracja pojazdu marki SAM
 12. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 13. Rejestracja pojazdu zabytkowego
 14. Rejestracja używanego pojazdu zarejestrowanego poza powiatem mieleckim
 15. Rejestracja używanego pojazdu zarejestrowanego w powiecie mieleckim
 16. Utrata, zniszczenie karty pojazdu
 17. Utrata, zniszczenie dowodu rejestracyjnego
 18. Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia, podwozia lub ramy
 19. Wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsca na wpis aktualnego badania technicznego)
 20. Zgłoszenie zmiany danych zamieszczonych w DR zaistniałych w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych
 21. Zgłoszenie zniszczenia, utraty tabliczki znamionowej
 22. Zgłoszenie zniszczenia, utraty nalepki kontrolnej, znaków legalizacyjnych
 23. Zmiana adresu lub siedziby właściciela w dowodzie rejestracyjnym
 24. Zniszczenie, zgubienie, kradzież tablic rejestracyjnych nowego typu, tzw. białych
 25. Zniszczenie, zgubienie, kradzież tablic rejestracyjnych starego typu (tzw. czarnych)
 26.
 27. OŚWIADCZENIE
 28. Załącznik nr 1
 29. Załącznik nr 2
 30. Załącznik nr 3
 31. Załącznik nr 4
 32. Załącznik nr 5
 33. Załącznik nr 6
 34. Załącznik nr 7
 35. Załącznik nr 8
 36. Załącznik nr 9
 37. Załącznik nr 10
 38. Załącznik nr 11
 39. Załącznik nr 12
 40. Załącznik nr 13
 41. Załącznik nr 14
 42. PEŁNOMOCNICTWO

Załączniki

  1. wpis do rejestru.pdf 102,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Zbycie pojazdu.pdf 74,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. wyrejestrowanie pojazdu.pdf 51,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Zwrot dowodu rej...racyjnego.pdf 46,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Dokonanie adnota... taksowka.pdf 75,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Dokonanie adnota...nia gazem.pdf 68,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Dokonanie lub an...jestrowym.pdf 73,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Dopisanie_ wykre..._ pojazdu.pdf 84,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Rejestracja czas... czasowe_.pdf 94,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Rejestracja now...o pojazdu.pdf 86,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Rejestracja poj...marki SAM.pdf 89,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Rejestracja poj...zagranicy.pdf 96,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Rejestracja poj...bytkowego.pdf 86,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Rejestracja uzy...mieleckim.pdf 94,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Rejestracja uzy...mieleckim.pdf 95,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Rejestracja uzy...mieleckim.pdf 95,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Utrata_ zniszcz...racyjnego.pdf 79,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Wydanie zgody n... lub ramy.pdf 86,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Wymiana dowodu ...nicznego_.pdf 81,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Zgloszenie zmia...ukcyjnych.pdf 88,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Zgloszenie znis...amionowej.pdf 75,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Zgloszenie znis...zacyjnych.pdf 77,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23. Zmiana adresu l...tracyjnym.pdf 90,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24. Zniszczenie_ zg...zw. biale.pdf 96,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25. Zniszczenie_ zg.... czarne_.pdf 90,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27. OSWIADCZENIE.pdf 10,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  28. zalącznik 1.pdf 49,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  29. załącznik 2.pdf 43,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  30. załącznik 3.pdf 35,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  31. załącznik 4.pdf 44,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  32. załącznik 5.pdf 39,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  33. załącznik 6.pdf 36,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  34. załącznik 7.pdf 36,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  35. załącznik 8.pdf 36,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  35. załącznik 8.pdf 36,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  36. załącznik 9.pdf 39,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  37. załącznik 10.pdf 38,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38. załącznik 11.pdf 36,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  39. załącznik 12.pdf 37,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  40. załącznik 13.pdf 92,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  41. załącznik 14.pdf 38,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  42. Pełnomocnictwo 345,14 KB (pdf) szczegóły pobierz