2015-06-16

Informacje WORD MORD

 

Poniżej umieszczono załączniki - informacje o uzyskanych wynikach egzaminów w odniesieniu do instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców:

 

 1. WORD Rzeszów - I-XII 2014 r. 
 2. WORD Tarnobrzeg - II półrocze 2014 r. 
 3. MORD Tarnów - I - XII 2014 r. 
 4. WORD Krosno - II półrocze 2013 r.

 5. MORD Tarnów - I półrocze 2015 r - dodano 08.07.2015

 6. WORD Tarnobrzeg - I półrocze 2015 - dodano 27.07.2015

 7. WORD Rzeszów - I półrocze 2015, OSK - dodano 26.05.2015

 8. WORD Rzeszów - I półrocze 2015, Instruktorzy - dodano 26.08.2015

 9.  WORD Tarnobrzeg - II półrocze 2015, OSK i Instruktorzy

10. WORD Przemyśl - II półrocze 2015, OSK i Instruktorzy

11. WORD Rzeszów - II półrocze 2015, OSK

12. WORD Rzeszów - II półrocze, Instruktorzy

13. MORD Tarnów - II półrocze 2015, OSK i instruktorzy

14. WORD Rzeszów - 01.01-31.03.2016 r., OSK

15. WORD Rzeszów - 01.01-31.03.2016 r., Instruktorzy

16. WORD Tarnobrzeg - I półrocze 2016, OSK i Instruktorzy

17. MORD Tarnów - I półrocze 2016 r., OSK i Instruktorzy

18. WORD Rzeszów - 01.04-30.06.2016 r., OSK

19. WORD Rzeszów - 01.04-30.06.2016 r., Instruktorzy

20. WORD Tarnobrzeg - 01.04-30.06.2016 r., OSK

21. WORD Tarnobrzeg - 01.04-30.06.2016 r., Instruktorzy

22. MORD Tarnów - II kwartał 2016, instruktorzy i OSK

23. WORD Rzeszów - 01.07-30.09.2016 r., OSK

24. WORD Rzeszów - 01.07-30.09.2016 r., Instruktorzy

25. WORD Krosno - 01.07-30.09.2016 r. - OSK i Instruktorzy

26. WORD Tarnobrzeg - III kwartał 2016, OSK i Instruktorzy

27. WORD Rzeszów - 01.10-31.12.2016 r., OSK

28. WORD Rzeszów - 01.10-31.12.2016 r., Instruktorzy

29. WORD Tarnobrzeg  IV kwartał 2016, OSK i Instruktorzy

30. MORD Tarnów - III kwartał 2016, instruktorzy i OSK

31. MORD Tarnów - IV kwartał 2016, instruktorzy i OSK

32. WORD Rzeszów - 01.01-31.03.2017 r., OSK

33. WORD Rzeszów - 01.01-31.03.2017 r., Instruktorzy

34. WORD Tarnobrzeg - I kwartał 2017, OSK i Instruktorzy

35. MORD Tarnów - I kwartał 2017, instruktorzy i OSK

36. WORD Tarnobrzeg - II kwartał 2017, OSK i Instruktorzy

37. WORD Rzeszów - 01.04-30.06.2017 r., OSK

38. WORD Rzeszów - 01.04-30.06.2017 r., Instruktorzy

39. WORD Rzeszów - 01.07-30.09.2017 r., OSK

40. WORD Rzeszów - 01.07-30.09.2017 r., Instruktorzy

41. WORD Tarnobrzeg - III kwartał 2017, OSK i Instruktorzy

42. MORD Tarnów - II kwartał 2017, instruktorzy i OSK

43. MORD Tarnów - III kwartał 2017, instruktorzy i OSK

44. WORD Rzeszów_Instruktorzy_IV kwartał 2017

45. WORD Rzeszów_IV kwartał 2017_OSK

46. MORD Tarnów_instruktorzy i OSK_IV kwartał 2017

47. WORD Tarnobrzeg_instruktorzy i OSK_za 2017

48. WORD Warszawa za rok 2017

49. OSK WORD Warszawa za rok 2017

50. WORD Rzeszów OSK_I kwartał 2018

51. WORD Rzeszów I kwartał 2018_instruktorzy

52. WORD Tarnów_ I kwartał 2018_instruktorzy i OSK

 

 

Załączniki

  1. Word Rzeszow 2014 404,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. WORD Tarnobrzeg ...ołrocze 2015 3,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3. MORD Tarnów II połowa 2014 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4. WORD Krosno II półrocze 2013 331,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. MORD Tarnów_I p... instruktorzy 807,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. WORD Tarnobrzeg_... instruktorzy 2,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  7. WORD Rzeszów I ...ocze 2015_OSK 231,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. WORD Rzeszów I ..._instruktorzy 278,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Statystyki zdawa...truktorzy.pdf 389,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. WORD Rzeszów I...ocze 2015_OSK 238,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. WORD Tarnobrzeg... instruktorzy 2,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12. WORD Rzeszów I..._instruktorzy 294,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. MORD Tarnów II... instruktorzy 651,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14. WORD Rzeszów_I...tał 2016_OSK 220,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. WORD Rzeszów_I..._Instruktorzy 274,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. WORD Tarnobrzeg...kwartał 2016 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  17. MORD Tarnów_I kwartał 2016 428,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18. WORD Rzeszów 0...0.06.2016 OSK 223,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. WORD Rzeszów 0...6 Istruktorzy 267,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. WORD Tarnobrzeg...0.06.2016 OSK 407,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21. WORD Tarnobrzeg...6 Istruktorzy 566,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  22. MORD TARNÓW II...6 instr i OSK 269,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23. WORD Rzeszów_0...0.09.2016_OSK 213,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  24. WORD Rzeszów_0...6_Istruktorzy 243,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25. WORD KROSNO III... instruktorzy 115,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26. WORD TARNOBRZEG... instruktorzy 1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  27. WORD Rzeszów_o...1.12.2016_OSK 216,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  28. WORD Rzeszów_o..._Instruktorzy 249,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  29. WORD TARNOBRZEG... instruktorzy 920,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  30. MORD TARNÓW_II...uktorzy i OSK 168,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  31. MORD TARNÓW_IV...uktorzy i OSK 159,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  32. WORD Rzeszów_o...1.03.2017_OSK 209,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  33. WORD Rzeszów_o..._Instruktorzy 242,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  34. WORD TARNOBRZEG... instruktorzy 836,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  35. MORD TARNÓW_I kwartał 2017 310,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  36. WORD TARNOBRZEG_II kw. 2017 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  37. WORD Rzeszów_II kwartał_OSK 210,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38. WORD Rzeszów_I..._Instruktorzy 233,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  39. WORD Rzeszów_I... kwartał_OSK 207 KB (pdf) szczegóły pobierz
  40. WORD Rzeszów_I..._Instruktorzy 232,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  41. WORD TARNOBRZEG_III kw. 2017 1,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  42. MORD TARNÓW_II kwartał 2017 255,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  43. MORD TARNÓW_II...kwartał 2017 260,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  44. WORD Rzeszów_I...kwartał 2017 225,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  45. WORD Rzeszów_I...tał 2017_OSK 191,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  46. MORD Tarnów_in...kwartał 2017 272,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  47. WORD Tarnobrzeg...i OSK_za 2017 3,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  48. WORD Warszawa_0... - 31.12.2017 185,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  49. OSK WORD Warsza... - 31.12.2017 157,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  50. WORD Rzeszów O...kwartał 2018 202,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  51. WORD Rzeszów I..._instruktorzy 243,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  52. WORD Tarnów_ I...uktorzy i OSK 899,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się