Lista artykułów

Nazwa artykułu
Schematy kontroli SKP i OSK
Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz uprawnionymi
diagnostami - sprawowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
22.03.2017 więcej
Transport, licencje
TRANSPORT | licencje
18.06.2015 więcej
Transport, zezwolenia
TRANSPORT | drogi, imprezy na drogach, ośrodek szkolenia
kierowców, zaświadczenia, zezwolenia, załączniki
17.06.2015 więcej
Rejestracja pojazdów
Rejestracja pojazdów
17.06.2015 więcej
Wydawanie praw jazdy
Wydawanie praw jazdy
17.06.2015 więcej
Informacje WORD MORD
Informacje WORD
16.06.2015 więcej
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla powiatu mieleckiego
16.06.2015 więcej
Wykaz spraw
Wykaz spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Mielcu
16.06.2015 więcej