2015-06-10

Kasa Starostwa Powiatowego w Mielcu

UWAGA!

 

Uprzejmie prosimy o uiszczanie płatności kartami bankowymi. Płatności kartą można dokonać w opłatomacie, a w przypadku awarii urządzenia - bezpośrednio na stanowisku obsługi (Wydział Komunikacji i Wydział Geodezji)

 

W przypadku awarii opłatomatu - płatność gotówką możliwa jest jedynie w placówce banku PKO BP S.A.

 


 

Od dnia 02 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym opłat można dokonywać w następujących formach:

 

1.       Gotówką i kartą płatniczą w opłatomacie,

2.       Kartą płatniczą na stanowisku obsługi klienta,

3.       Przelewem na rachunek bankowy Powiatu Mieleckiego.

 

W przypadku awarii opłatomatu, płatności gotówką można dokonać bezpłatnie w placówkach banku PKO BP S.A. ( w tym również w Urzędzie Miasta Mielec)

 

 


 

 

UWAGA!

 

W przypadku konieczności zgłoszenia braku wydruku lub innej reklamacji związanej z funkcjonowaniem opłatomatu płatnik powinien ją zgłosić: 

1.       Dla opłatomatu zlokalizowanego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 6 - w Wydziale Finansowym pok. 307 lub 308 

2.       Dla opłatomatu zlokalizowanego w budynku przy ul. Sękowskiego 2b - do Pana Marka Świątka.

 

Wsparcie techniczne (awaria opłatomatu) – Biuro Informatyki tel. (17) 78 00 432, 78 00 452

 

 


 

 

Opłatomaty w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Mielcu

 

Od 18.07.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Mielcu w lokalizacjach:

 • ul. Wyspiańskiego 6
 • ul. Sękowskiego 2b

działają samoobsługowe kasy (opłatomaty), w których klienci Starostwa Powiatowego mogą dokonać opłat.

 

W kasach automatycznych można zapłacić należność z tytułu opłat:

 • komunikacyjnych
 • za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • za najem
 • skarbowej
 • za dziennik budowy
 • za karty wędkarskie
 • za karty parkingowe
 • za kserokopie dokumentów

Korzystanie z kas automatycznych (opłatomatów) w celu dokonania płatności nie wiąże się z żadnymi prowizjami i opłatami. Należy podać jedynie swój numer PESEL.

 

Opłat można dokonać gotówką, kartą płatniczą i aplikacją mobilną.

 

Opłatomat wydaje resztę w banknotach oraz bilonie.

 

Opłatomaty zostały zainstalowane przez PKO Bank Polski S.A. w ramach umowy na obsługę bankową Powiatu mieleckiego.

 

 


 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się