2015-06-10

Kasa Starostwa Powiatowego w Mielcu

UWAGA!

 

Uprzejmie prosimy o uiszczanie płatności kartami bankowymi. Płatności kartą można dokonać w opłatomacie, a w przypadku awarii urządzenia - bezpośrednio na stanowisku obsługi (Wydział Komunikacji i Wydział Geodezji)

 

W przypadku awarii opłatomatu - płatność gotówką możliwa jest jedynie w placówce banku PKO BP S.A.

 


 

Od dnia 02 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym opłat można dokonywać w następujących formach:

 

1.       Gotówką i kartą płatniczą w opłatomacie,

2.       Kartą płatniczą na stanowisku obsługi klienta,

3.       Przelewem na rachunek bankowy Powiatu Mieleckiego.

 

W przypadku awarii opłatomatu, płatności gotówką można dokonać bezpłatnie w placówkach banku PKO BP S.A. ( w tym również w Urzędzie Miasta Mielec)

 

 


 

 

UWAGA!

 

W przypadku konieczności zgłoszenia braku wydruku lub innej reklamacji związanej z funkcjonowaniem opłatomatu płatnik powinien ją zgłosić: 

1.       Dla opłatomatu zlokalizowanego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 6 - w Wydziale Finansowym pok. 307 lub 308 

2.       Dla opłatomatu zlokalizowanego w budynku przy ul. Sękowskiego 2b - do Pana Marka Świątka.

 

Wsparcie techniczne (awaria opłatomatu) – Biuro Informatyki tel. (17) 78 00 432, 78 00 452

 

 


 

 

Opłatomaty w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Mielcu

 

Od 18.07.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Mielcu w lokalizacjach:

 • ul. Wyspiańskiego 6
 • ul. Sękowskiego 2b

działają samoobsługowe kasy (opłatomaty), w których klienci Starostwa Powiatowego mogą dokonać opłat.

 

W kasach automatycznych można zapłacić należność z tytułu opłat:

 • komunikacyjnych
 • za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • za najem
 • skarbowej
 • za dziennik budowy
 • za karty wędkarskie
 • za karty parkingowe
 • za kserokopie dokumentów

Korzystanie z kas automatycznych (opłatomatów) w celu dokonania płatności nie wiąże się z żadnymi prowizjami i opłatami. Należy podać jedynie swój numer PESEL.

 

Opłat można dokonać gotówką, kartą płatniczą i aplikacją mobilną.

 

Opłatomat wydaje resztę w banknotach oraz bilonie.

 

Opłatomaty zostały zainstalowane przez PKO Bank Polski S.A. w ramach umowy na obsługę bankową Powiatu mieleckiego.