2015-06-08

Instrukcja korzystania z Biuletynu

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

Co to jest BIP?

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędwy pubikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 

Menu użytkownika

 

Kluczowym elementem wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w Biuletynie, jest menu użytkownika. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu przedmiotowe podzielone na działy tematyczne, związane z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni. Aby przejść do wskazanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy przycisk myszy.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mielcu prowadzony jest w ramach Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDiP)

 

UWAGA
W związku ze zmianą przez nasz Urząd systemu do prowadzenia BIP uprzejmie informujemy, że bieżące informacje oraz niektóre archiwalne np. akty prawne zostały przeniesione z poprzedniego systemu prowadzonego na stronie www.bip.powiat-mielecki.pl W związku z tym informujemy, iż daty wytworzenia i udostępnienia informacji zawarte w metadanych dotyczących poszczególnych artykułów i załączników nie odzwierciedlają rzeczywistej daty wytworzenia i udostępnienia poszczególnych informacji. Wszystkie nowe informacje (nie przenoszone ze starego systemu) będą już mieć w przyszłości rzeczywiste daty wytworzenia i udostępnienia informacji.

 

Poniżej w załączniku znajduje się Podręcznik użytkownika systemu SSDiP

 

Kontakt w sprawach związanych z BIP Starostwa Powiatowego w Mielcu

 

Alan Rosenbeiger 

tel.: (017) 78 00 493

email: arosenbeiger@powiat-mielecki.pl

 

W związku z tym, że system SSDiP jest administrowany przez Centrum Projektów Informatcznych zgłoszenia techniczne proszę kierować na adres ssdip-pomoc@cpi.gov.pl

 

Załączniki

  Podręcznik użytkownika.pdf 3,37 MB (pdf) szczegóły pobierz