2015-06-08

Instrukcja korzystania z Biuletynu

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

Co to jest BIP?

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędwy pubikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 

Menu użytkownika

 

Kluczowym elementem wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w Biuletynie, jest menu użytkownika. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu przedmiotowe podzielone na działy tematyczne, związane z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami. Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni. Aby przejść do wskazanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy przycisk myszy.

 

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mielcu prowadzony jest w ramach Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDiP)

 

UWAGA
W związku ze zmianą przez nasz Urząd systemu do prowadzenia BIP uprzejmie informujemy, że bieżące informacje oraz niektóre archiwalne np. akty prawne zostały przeniesione z poprzedniego systemu prowadzonego na stronie www.bip.powiat-mielecki.pl W związku z tym informujemy, iż daty wytworzenia i udostępnienia informacji zawarte w metadanych dotyczących poszczególnych artykułów i załączników nie odzwierciedlają rzeczywistej daty wytworzenia i udostępnienia poszczególnych informacji. Wszystkie nowe informacje (nie przenoszone ze starego systemu) będą już mieć w przyszłości rzeczywiste daty wytworzenia i udostępnienia informacji.

 

Poniżej w załączniku znajduje się Podręcznik użytkownika systemu SSDiP

 

Kontakt w sprawach związanych z BIP Starostwa Powiatowego w Mielcu

 

Alan Rosenbeiger 

tel.: (017) 78 00 493

email: arosenbeiger@powiat-mielecki.pl

 

W związku z tym, że system SSDiP jest administrowany przez Centrum Projektów Informatcznych zgłoszenia techniczne proszę kierować na adres ssdip-pomoc@cpi.gov.pl

 

Załączniki

  Podręcznik użytkownika.pdf 3,37 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się