Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja publiczna z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za rok 2016
zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z
póżn. zm.)
30.05.2017 więcej
Uchwała nr 67/434/2016
W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za 2015
rok wymaganych ustawą o finansach publicznych
16.09.2016 więcej