2015-06-11

Informacje dla niepełnosprawnych

 

I. Obsługa osób niepełnosprawnych.

 

Starostwo Powiatowe w Mielcu wykonuje swoją działalność przy ulicy Wyspiańskiego 6 (główna siedziba) i ulicy Sękowskiego 2b (Wydział Komunikacji). W obydwu obiektach wprowadzono szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 

1. Wejście do Urzędu od ulicy Wyspiańskiego 6 (Główna siedziba):

 

  • bez przeszkód w postaci progów, wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • na parterze budynku umiejscowiona jest platforma schodowa do przewozu wózka inwalidzkiego lub osób z dysfunkcją ruchową. Platforma ułatwia dostęp do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Kancelarii ogólnej, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (wypisy) oraz Wydziału Architektury i Budownictwa
  • oznaczono toalety wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  • parking obok budynku posiada miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
  • w przyszłości planowana jest winda ułatwiająca dostęp na każde piętro w budynku

 

2. Wejście do Urzędu od ulicy Sękowskiego 2b (Wydział Komunikacji):

 

  • bez przeszkód w postaci progów, wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • parking obok budynku posiada miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

 

Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do Urzędu.

 


II. Udostępnienie usług na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl)

 

Jedną z możliwości, jakie oferuje elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) jest możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP, bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Przy czym dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego w formacie XAdES (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) lub profilu zaufanego ePUAP - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Na stronie:
http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/doreczanie-dokumentow-elektronicznych/doreczanie-dokumentow-elektronicznych-do-starostwa-powiatowego-w-mielcu.html

znajdują się informacje dot. doręczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz wykaz usług udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu poprzez platformę ePUAP.