2015-06-11

Informacje dla niepełnosprawnych

 

I. Obsługa osób niepełnosprawnych.

 

Starostwo Powiatowe w Mielcu wykonuje swoją działalność przy ulicy Wyspiańskiego 6 (główna siedziba) i ulicy Sękowskiego 2b (Wydział Komunikacji). W obydwu obiektach wprowadzono szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 

1. Wejście do Urzędu od ulicy Wyspiańskiego 6 (Główna siedziba):

 

  • bez przeszkód w postaci progów, wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • na parterze budynku umiejscowiona jest platforma schodowa do przewozu wózka inwalidzkiego lub osób z dysfunkcją ruchową. Platforma ułatwia dostęp do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Kancelarii ogólnej, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (wypisy) oraz Wydziału Architektury i Budownictwa
  • oznaczono toalety wyposażone w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  • parking obok oraz z tył budynku posiada miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
  • winda ułatwiająca dostęp na każde piętro znajduje na boku budynku. Do windy można wjechać pochylnią. Drzwi do budynku są przesuwne, automatyczne

 

2. Wejście do Urzędu od ulicy Sękowskiego 2b (Wydział Komunikacji):

 

  • bez przeszkód w postaci progów, wyposażone w podjazd o niskim stopniu nachylenia, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • parking obok budynku posiada miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

 

Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do Urzędu.

 


II. Udostępnienie usług na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) (http://epuap.gov.pl)

 

Jedną z możliwości, jakie oferuje elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) jest możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ePUAP, bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Przy czym dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego w formacie XAdES (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) lub profilu zaufanego ePUAP - nie dotyczy udzielania informacji na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 

Wszystkie e-usługi - kliknij w usługę i poznaj szczegóły

Na stronie:
http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/doreczanie-dokumentow-elektronicznych/doreczanie-dokumentow-elektronicznych-do-starostwa-powiatowego-w-mielcu.html

znajdują się informacje dot. doręczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz wykaz usług udostępnianych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu poprzez platformę ePUAP.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się