Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 82 Pień. (IG.0750.1.13.2018)
02.03.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 84 Ruda. (IG.0750.1.12.2018)
02.03.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 18 Surowa. (IG.0750.1.10.2018)
02.03.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 12 Gliny Wielkie. (IG.0750.1.11.2018)
02.03.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 83 Podborze. (IG.0750.1.14.2018)
02.03.2018 więcej
Informacja
Starosta Powiatu Mieleckiego ogłasza II przetarg ustny
nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnych
stanowiących własność Skarbu Państwa | Grochowe
12.02.2018 więcej
Ogłoszenie o II przetargu ustnym - Grochowe
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa położonej w miejscowości Grochowe w gminie Tuszów
Narodowy. Działki nr 1081, 1113, 1115, 1133.
08.02.2018 więcej
Ogłoszenie o II przetargu ustnym - Grochowe
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa położonej w miejscowości Grochowe w gminie Tuszów
Narodowy. Działki nr 1103 i 1025.
08.02.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 45 Trześń. (IG.0750.1.7.2018)
01.02.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 45 Trześń. (IG.0750.1.6.2018)
01.02.2018 więcej