Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 17 Sadkowa Góra (IG.0750.1.43.2018)
16.07.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 24 Otałęż (IG.0750.1.44.2018)
16.07.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 27 Wola Otałęska (IG.0750.1.45.2018)
16.07.2018 więcej
Ogłoszenie
o I przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie
nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa
(dot. dz. nr 397, 399/3, 415, 416, 400/1 poł. gm. Mielec, obręb
Boża Wola)
13.07.2018 więcej
Wykaz nieruchomości gruntowej do zbycia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na
rzecz użytkowania wieczystego tj. działka 2343/1 o pow. 0,0050
ha poł. Mielec, obręb 1 - Stare Miasto
10.07.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 64 Kiełków (IG.0750.1.40.2018)
12.06.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 96 Malinie (IG.0750.1.41.2018)
07.06.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 72 Radomyśl Wielki (IG.0750.1.37.2018)
07.06.2018 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 67 Przecław (IG.0750.1.38.2018)
07.06.2018 więcej
Wykaz nieruchomości
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze
przetargu nieograniczonego ustnego
28.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się