2015-06-13

Wykonanie budżetu Powiatu Mieleckiego

 

Poniżej umieszczono załączniki:

 

 1. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2002 rok
 2. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2003 rok
 3. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2004 rok
 4. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2005 rok
 5. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2006 rok
 6. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2007 rok
 7. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2008 rok
 8. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2009 rok
 9. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2010 rok
 10. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2011 rok
 11. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2012 rok
 12. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2013 rok
 13. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2014 rok
 14. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2015 rok. 
 15. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2016 rok. 
 16. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Mieleckiego za 2017 rok. 

Załączniki

  1. Wykonanie budżetu 2002.pdf 467,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Wykonanie budżetu 2003.pdf 471,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Wykonanie budżetu 2004.pdf 471,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Wykonanie budżetu 2005.pdf 516,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Wykonanie budżetu 2006.doc 2,93 MB (doc) szczegóły pobierz
  6. Wykonanie budżetu 2007.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Wykonanie budżetu 2008.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Wykonanie budżetu 2009.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Wykonanie budżetu 2010.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Wykonanie budżetu 2011.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Wykonanie budżetu 2011.pdf 1,67 MB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Wykonanie budżetu 2012.pdf 2,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Wykonanie budżetu 2013.pdf 3,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Wykonanie budżetu 2014.pdf 5,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Wykonanie budżetu 2015 rok 9,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Wykonanie budżetu 2016 rok 8,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Wykonanie budżetu 2017 rok 10,9 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się