2017-11-28

Nagranie dźwiękowe z sesji

Załączone poniżej pliki dźwiękowe odnoszą się do niżej wymienionych punktów, które były omawiane podczas XXXIII Sesji Rady Powiatu Mieleckiego. Pliki są zapisane w formacie MP4.

 

1.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego
na 2017 rok.

2.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

 

Multimedia

punkt 1.mp4

Autor: Monika Piątek