2017-10-31

Nagranie dźwiękowe z sesji

V kadencja | 27.10.2017 | XXXV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

 

Załączone poniżej pliki dźwiękowe odnoszą się do niżej wymienionych punktów, które były omawiane podczas XXXIII Sesji Rady Powiatu Mieleckiego. Pliki są zapisane w formacie MP4.

 

TEMATYKA OBRAD:
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Mielcu.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2017 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 8 września 2017 roku.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mieleckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 
8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 
9. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia radnych

Multimedia

Punkt 1

Autor: Monika Piątek