2017-10-09

Nagranie dźwiękowe z sesji

 

V kadencja | 06.10.2017 | XXXIV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

 

Załączone poniżej pliki dźwiękowe odnoszą się do niżej wymienionych punktów, które były omawiane podczas XXXIII Sesji Rady Powiatu Mieleckiego. Pliki są zapisane w formacie MP4.

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok. 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowejPowiatu Mieleckiego. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Mielcu.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego.
 
7. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Multimedia

Punkt 1

Autor: Monika Piątek