2015-07-27

Zmiany Budżetu Powiatu Mieleckiego na rok 2015

 

Poniżej w załącznikach umieszczono uchwały dotyczące zmian budżetu powiatu mieleckiego na rok 2015
 
 
 
1. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 9/59/2015 z dnia 19.02.2015 ws. wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
2. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 11/75/2015 z dnia 10.03.2015 ws. wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
3. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 12/85/2015 z dnia 25.03.2015 ws. wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
4. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 13/96/2015 z dnia 31.03.2015 ws. wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
5. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 17/114/2015 z dnia 30.04.2015 ws.wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
6. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 20/130/2015 z dnia 22.05.2015 ws.wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
7. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 24/149/2015 z dnia 16.06.2015 ws.wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
8. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 26/166/2015 z dnia 29.06.2015 ws. wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
9. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 26/167/2015 z dnia 29.06.2015 ws. wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Mieleckiego
 
10. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 27/194/2015 z dnia 15.07.2015 ws. wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
11. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr X/62/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
12. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 28/201/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
13. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 29/202/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku przedstawienia Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze 2015 roku.
 
14. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 31/209/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
15. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 32/216/2015 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
16. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 32/217/2015 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
17. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 32/218/2015 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 
18. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 32/219/2015 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
19. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 33/238/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
20. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 33/239/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Powiatu Mieleckiego Nr IV/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku.
 
21. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 33/240/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 
22. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 33/241/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
23. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XI/63/2015 z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
24. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XI/64/2015 z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady POwiatu Mieleckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 
25. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XI/65/2015 z dnia 18 września 2015 roku w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
26. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 34/243/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
27. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 34/244/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia wytycznych do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.
 
28. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 36/250/2015 z dnia 7 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
29. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XII/71/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
30. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XIII/74/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na rok 2015
 
31. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 37/254/2015 z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
32. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 38/256/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
33. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 38/257/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
34. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 39/259/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
35.  Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 42/274/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
36.  Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 42/275/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
37. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 43/276/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
38. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 44/285/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
39. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 45/290/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
40. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 46/292/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
41. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 46/294/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
42. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 47/300/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku  w w sprawie  wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
43. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XIV/81/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
44. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 48/303/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
 
 
 

 

 

Załączniki

  1. Uchwała Nr 9/59/2015_ZARZĄD 92,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uchwała Nr 11/75/2015_ZARZĄD 159,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uchwała Nr 12/85/2015_ZARZĄD 70,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uchwała Nr 13/96/2015_ZARZĄD 57,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uchwała Nr 17/1.../2015_ZARZĄD 103,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Uchwała Nr 20/1.../2015_ZARZĄD 163,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Uchwała Nr 24/1.../2015_ZARZĄD 107,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Uchwała Nr 26/1.../2015_ZARZĄD 126,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Uchwała Nr 26/1.../2015_ZARZĄD 513,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Uchwała Nr 27/.../2015_ZARZĄD 133,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Uchwała nr X/62/2015_RADA 788,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Uchwała Nr 28/.../2015_ZARZĄD 112,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Uchwała Nr 29/.../2015_ZARZĄD 4,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Uchwała Nr 31/.../2015_ZARZĄD 173,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Uchwała Nr 32/.../2015_ZARZĄD 269 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Uchwała Nr 32/.../2015_ZARZĄD 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Uchwała Nr 32/.../2015_ZARZĄD 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Uchwała Nr 32/.../2015_ZARZĄD 232,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Uchwała Nr 33/.../2015_ZARZĄD 130,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Uchwała Nr 33/.../2015_ZARZĄD 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Uchwała Nr 33/.../2015_ZARZĄD 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Uchwała Nr 33/.../2015_ZARZĄD 348,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23. Uchwała nr XI/63/2015_RADA 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  24. Uchwała nr XI/64/2015_RADA 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  25. Uchwała nr XI/65/2015_RADA 185,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26. Uchwała Nr 34/....2015_ZARZĄD 189,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27. Uchwała Nr 34/.../2015_ZARZĄD 2,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  28. Uchwała Nr 36/.../2015_ZARZĄD 162,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  29. Uchwała XII/71/2015 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  30. Uchwała XIII/74/2015 909,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  31. Uchwała Nr 37/254/2015_Z 124,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  32. Uchwała Nr 38/256/2015_Z 103,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  33. Uchwała Nr 38/257/2015_Z 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  34. Uchwała Nr 39/259/2015_Z 342,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  35. Uchwała Nr 42/274/2015_Z 406,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  36. Uchwała Nr 42/275/2015_Z 883,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  37. Uchwała Nr 43/276/2015_Z 975,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38. Uchwała Nr 44/285/2015_Z 358,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  39. Uchwała Nr 45/290/2015_Z 149,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  40. Uchwała Nr 46/292/2015_Z 1001,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  41. Uchwała Nr 46/294/2015_Z 312,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  42. Uchwała Nr 47/300/2015_Z 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  43. Uchwała Nr XIV/81/2015_RADA 1011,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  44. Uchwała Nr 48/303/2015_Z 341,09 KB (pdf) szczegóły pobierz