2015-07-27

Zmiany Budżetu Powiatu Mieleckiego na rok 2015

 

Poniżej w załącznikach umieszczono uchwały dotyczące zmian budżetu powiatu mieleckiego na rok 2015
 
 
 
1. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 9/59/2015 z dnia 19.02.2015 ws. wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
2. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 11/75/2015 z dnia 10.03.2015 ws. wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
3. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 12/85/2015 z dnia 25.03.2015 ws. wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
4. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 13/96/2015 z dnia 31.03.2015 ws. wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
5. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 17/114/2015 z dnia 30.04.2015 ws.wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
6. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 20/130/2015 z dnia 22.05.2015 ws.wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
7. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 24/149/2015 z dnia 16.06.2015 ws.wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
8. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 26/166/2015 z dnia 29.06.2015 ws. wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
9. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 26/167/2015 z dnia 29.06.2015 ws. wprowadzenia zmian w WPF Powiatu Mieleckiego
 
10. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 27/194/2015 z dnia 15.07.2015 ws. wprowadzenia zmian w budzecie na 2015 rok
 
11. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr X/62/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
12. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 28/201/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
13. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 29/202/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku przedstawienia Radzie Powiatu Mieleckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze 2015 roku.
 
14. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 31/209/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
15. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 32/216/2015 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
16. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 32/217/2015 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
17. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 32/218/2015 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 
18. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 32/219/2015 z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
19. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 33/238/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
20. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 33/239/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Powiatu Mieleckiego Nr IV/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku.
 
21. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 33/240/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2015 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 
22. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 33/241/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
23. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XI/63/2015 z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
24. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XI/64/2015 z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2015 Rady POwiatu Mieleckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 
25. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XI/65/2015 z dnia 18 września 2015 roku w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
26. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 34/243/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
27. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 34/244/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia wytycznych do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.
 
28. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 36/250/2015 z dnia 7 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
29. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XII/71/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
30. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XIII/74/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na rok 2015
 
31. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 37/254/2015 z dnia 15 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
32. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 38/256/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
33. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 38/257/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
34. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 39/259/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
35.  Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 42/274/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
36.  Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 42/275/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
37. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 43/276/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
38. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 44/285/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
39. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 45/290/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
40. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 46/292/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
41. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 46/294/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
42. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 47/300/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku  w w sprawie  wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
43. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego nr XIV/81/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2015 rok.
 
44. Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 48/303/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015 rok.
 
 
 
 

 

 

Załączniki

  1. Uchwała Nr 9/59/2015_ZARZĄD 92,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Uchwała Nr 11/75/2015_ZARZĄD 159,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Uchwała Nr 12/85/2015_ZARZĄD 70,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Uchwała Nr 13/96/2015_ZARZĄD 57,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. Uchwała Nr 17/1.../2015_ZARZĄD 103,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. Uchwała Nr 20/1.../2015_ZARZĄD 163,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Uchwała Nr 24/1.../2015_ZARZĄD 107,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. Uchwała Nr 26/1.../2015_ZARZĄD 126,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. Uchwała Nr 26/1.../2015_ZARZĄD 513,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10. Uchwała Nr 27/.../2015_ZARZĄD 133,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11. Uchwała nr X/62/2015_RADA 788,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12. Uchwała Nr 28/.../2015_ZARZĄD 112,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13. Uchwała Nr 29/.../2015_ZARZĄD 4,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  14. Uchwała Nr 31/.../2015_ZARZĄD 173,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15. Uchwała Nr 32/.../2015_ZARZĄD 269 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16. Uchwała Nr 32/.../2015_ZARZĄD 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  17. Uchwała Nr 32/.../2015_ZARZĄD 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  18. Uchwała Nr 32/.../2015_ZARZĄD 232,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19. Uchwała Nr 33/.../2015_ZARZĄD 130,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20. Uchwała Nr 33/.../2015_ZARZĄD 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  21. Uchwała Nr 33/.../2015_ZARZĄD 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  22. Uchwała Nr 33/.../2015_ZARZĄD 348,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  23. Uchwała nr XI/63/2015_RADA 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  24. Uchwała nr XI/64/2015_RADA 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  25. Uchwała nr XI/65/2015_RADA 185,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26. Uchwała Nr 34/....2015_ZARZĄD 189,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  27. Uchwała Nr 34/.../2015_ZARZĄD 2,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  28. Uchwała Nr 36/.../2015_ZARZĄD 162,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  29. Uchwała XII/71/2015 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  30. Uchwała XIII/74/2015 909,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  31. Uchwała Nr 37/254/2015_Z 124,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  32. Uchwała Nr 38/256/2015_Z 103,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  33. Uchwała Nr 38/257/2015_Z 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  34. Uchwała Nr 39/259/2015_Z 342,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  35. Uchwała Nr 42/274/2015_Z 406,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  36. Uchwała Nr 42/275/2015_Z 883,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  37. Uchwała Nr 43/276/2015_Z 975,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  38. Uchwała Nr 44/285/2015_Z 358,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  39. Uchwała Nr 45/290/2015_Z 149,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  40. Uchwała Nr 46/292/2015_Z 1001,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  41. Uchwała Nr 46/294/2015_Z 312,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  42. Uchwała Nr 47/300/2015_Z 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  43. Uchwała Nr XIV/81/2015_RADA 1011,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  44. Uchwała Nr 48/303/2015_Z 341,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się