Lista artykułów

Nazwa artykułu
Podstawowa kwota dotacji (27.11.2017)
Na podstawie art. 78e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty ogłaszam podstawową
kwotę dotacji o której mowa w art. 78b ust. 1-5 oraz
statystyczną liczbę dzieci, uczniów wychowanków lub
uczestników zajęć rewalidacyjno wychowawczych.
27.11.2017 więcej
Podstawowa kwota dotacji (24.05.2017)
Na podstawie art. 78e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty ogłaszam podstawową
kwotę dotacji na jednego ucznia lub słuchacza szkół
prowadzonych przez powiat mielecki oraz statystyczną liczbę
dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć
rewalidacyjno wychowawczych.
24.05.2017 więcej
Podstawowa kwota dotacji (22.03.2017)
Na podstawie art. 78e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7
września 1991 roku o systemie oświaty ogłaszam podstawową
kwotę dotacji na jednego ucznia lub słuchacza szkół
prowadzonych przez powiat mielecki oraz statystyczną liczbę
dzieci...
22.03.2017 więcej