Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu oraz Powiatowej Stacji Pogotowia
Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2016
rok
04.10.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości Skarbu Państwa
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na wycenę
nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z
tytułu użytkowania wieczystego
28.09.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa 240 karnetów OPEN dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę 240
karnetów OPEN dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
Powiatu Mieleckiego
28.09.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - remont dróg
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu informuje że zamierza zlecić
wykonanie remontu dróg powiatowych nr 1 153R w Szafranowie, nr 1
143R w Chrząstowie i nr 1 172R w Rzemieniu
09.09.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji rozliczeń VAT
Starostwo Powiatowe w Mielcu zaprasza do składania ofert na
usługę doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji
rozliczeń VAT
02.09.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę dźwigu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych
Starostwo Powiatowe w Mielcu zaprasza do składania ofert na
opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę
dźwigu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Skłodowskiej 8.
31.08.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - przebudowa istniejących przepustów i oczyszczanie rowów
Starostwo Powiatowe w Mielcu zaprasza do składania ofert na
przebudowę istniejących przepustów i oczyszczanie rowów przy
drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego.
22.08.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
Starostwo Powiatowe w Mielcu zaprasza do składania ofert na
zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego
służbowego dla Starostwa Powiatowego w Mielcu.
18.08.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - nadzór inwestorski
Starostwo Powiatowe w Mielcu zaprasza do składania ofert na
nadzór inwestorski nad realizacją robót budowalnych pn.
"Rozbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej w Zespole
Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu przy ul. Kilińskiego
24 (zadanie nr 1)"
12.08.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja poziomej osnowy geodezyjnej
Starostwo Powiatowe w Mielcu zaprasza do składania ofert na
inwentaryzację szczegółowej osnowy poziomej na terenie miasta
Mielca oraz gminy Mielec.
09.08.2016 więcej