Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu - nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na nadzór
inwestorski nad realizacją robót budowlanych -
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu oraz
Remont i aranżacja wnętrz
17.11.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi doradztwa podatkowego i rachunkowego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi
doradztwa podatkowego i rachunkowego w zakresie oceny
istniejącego stanu rozliczeń podatku VAT w Powiecie Mieleckim
oraz przeprowadzenie procedury odzyskania przez Powiat Mielecki
podatku od towarów i usług za lata 2012-2015
16.11.2016 więcej
Zaproszenie do składania oferty cenowej - opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostu
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu informuje, że zamierza zlecić
opracowanie dokumentacji projektowych dla niżej wymienionych
zadań: A. Wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowę mostu na potoku Rów w m. Grochowe, B. Wykonanie
dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rzekę
Babulówkę w m. Sarnów, - wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę dla każdego zadania.
14.11.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa niszczarki
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę
niszczarki Kobra 400 WB dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
07.11.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż regałów metalowych
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę i
montaż regałów metalowych.
07.11.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości Skarbu Państwa
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na wycenę
nieruchomości Skarbu Państwa dla potrzeb aktualizacji opłat z
tytułu użytkowania wieczystego”.
04.11.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa doradztwa technicznego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę
doradztwa technicznego w ramach realizacji projektu pn.
„Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z
usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do
funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim”
współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020
24.10.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - audyt energetyczny
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie audytu efektywności
energetycznej, kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji
projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Internatu w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mielcu
07.10.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - ścinanie zawyżonych poboczy
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na mechaniczne
ściananie zawyżonych poboczy na drogach powiatowych na terenie
powiatu mieleckiego.
07.10.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - wykonanie koszulek i gadżetów promocyjnych z nadrukiem
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na wykonanie i
dostarczenie koszulek i gadżetów promocyjnych z nadrukiem.
06.10.2016 więcej