Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie mechanicznego ścinania zawyżonych poboczy na drogach powiatowych
Powiatowy Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert na wykonanie
mechanicznego ścinania zawyżonych poboczy na drogach
powiatowych na terenie powiatu mieleckiego z odwozem ziemi
własnym transportem w 2017 r.
06.04.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych w powiecie mieleckim
Powiatowy Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert na wykonanie
oznakowania poziomego dróg powiatowych w powiecie mieleckim
30.03.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów promocyjnych Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę
materiałów promocyjnych Powiatu Mieleckiego.
13.03.2017 więcej
Zaproszenie do składania oferty cenowej - opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostów
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu informuje, że zamierza zlecić
opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań : A.
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na
rzece Breń Stary w m. Ostrówek w ciągu drogi powiatowej nr
1 147R Gliny Wielkie – Gliny Małe – Gawłuszowice, km 10
145; B - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
mostu na potoku Wiśnia w m. Trzciana w ciągu drogi powiatowej
nr 1 152R Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Przecław, km
8 797; C. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciągu drogi powiatowej nr 1
176R Tuszyma – Niwiska - Kolbuszowa, km 3 220 - wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę dla każdego zadania.
10.03.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa 9 sztuk defibrylatorów AED dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę 9 sztuk
defibrylatorów AED dla Starostwa Powiatowego w Mielcu.
02.03.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie, dostawa i montaż mebli i wyposażenia do wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B”
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na „Wykonanie,
dostawę i montaż mebli i wyposażenia do wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B”.
01.03.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywanie doraźnych robót związanych z poprawą odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w roku 2017
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu informuje, że zamierza zlecić
wykonywanie doraźnych robót związanych z poprawą odwodnienia
dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w roku 2017.
28.02.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu
lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
położonych na terenie: Miasto i Gmina Przecław, Gmina Padew
Narodowa, Gmina Tuszów Narodowy.
26.01.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie analizy energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji do tzw. białych certyfikatów
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji
dotyczącej pozyskania świadectw efektywności energetycznej
(tzw. białych certyfikatów).
12.01.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - usługi doradztwa podatkowego i rachunkowego w zakresie oceny istniejącego stanu rozliczeń podatku VAT
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi
doradztwa podatkowego i rachunkowego w zakresie oceny
istniejącego stanu rozliczeń podatku VAT w Powiecie Mieleckim
oraz przeprowadzenie procedury odzyskania przez Powiat Mielecki
podatku od towarów i usług za lata 2012-2015
05.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się