Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - dostawa 9 sztuk defibrylatorów AED dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę 9 sztuk
defibrylatorów AED dla Starostwa Powiatowego w Mielcu.
02.03.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie, dostawa i montaż mebli i wyposażenia do wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B”
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na „Wykonanie,
dostawę i montaż mebli i wyposażenia do wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B”.
01.03.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywanie doraźnych robót związanych z poprawą odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w roku 2017
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu informuje, że zamierza zlecić
wykonywanie doraźnych robót związanych z poprawą odwodnienia
dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w roku 2017.
28.02.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu
lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
położonych na terenie: Miasto i Gmina Przecław, Gmina Padew
Narodowa, Gmina Tuszów Narodowy.
26.01.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie analizy energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji do tzw. białych certyfikatów
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie
efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji
dotyczącej pozyskania świadectw efektywności energetycznej
(tzw. białych certyfikatów).
12.01.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - usługi doradztwa podatkowego i rachunkowego w zakresie oceny istniejącego stanu rozliczeń podatku VAT
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi
doradztwa podatkowego i rachunkowego w zakresie oceny
istniejącego stanu rozliczeń podatku VAT w Powiecie Mieleckim
oraz przeprowadzenie procedury odzyskania przez Powiat Mielecki
podatku od towarów i usług za lata 2012-2015
05.12.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mieleckie zaprasza do składania ofert na sukcesywny
bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych
Starostwa Powiatowego w Mielcu.
02.12.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa ochrony fizycznej oraz usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę ochrony
fizycznej, usługę ochrony w formie monitorowania i ochrony
obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz wykonywanie
konserwacji zainstalowanego systemu alarmowego oraz usługa
otwierania i zamykania budynku Przychodni nr 2, 4 i 5
02.12.2016 więcej
Dostawa i montaż kamery do monitoringu wraz z oprzyrządowaniem
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę i
montaż kamery do monitoringu wraz z oprzyrządowaniem do I LO w
Mielcu
25.11.2016 więcej
Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa skanerów dokumentów dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę 3 sztuk
skanerów dokumentów dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
18.11.2016 więcej