Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
28.06.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - opracowanie inwentaryzacji przewodów wentylacyjnych głównego budynku Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
inwentaryzacji przewodów wentylacyjnych głównego budynku
Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu
24.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa wykonania infrastruktury scenicznej na imprezie masowej pn. Powitanie Lata organizowanej przez Powiat Mielecki
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę
wykonania infrastruktury scenicznej na imprezie masowej pn.
Powitanie Lata
17.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - przebudowa istniejących urządzeń wodnych – przepustów oraz rowów przydrożnych przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na przebudowę
istniejących urządzeń wodnych – przepustów oraz rowów
przydrożnych przy drogach powiatowych na terenie powiatu
mieleckiego
12.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - remont pomieszczeń parteru Przychodni Zdrowia w Przecławiu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na remont
pomieszczeń parteru (po aptece) Przychodni Zdrowia w Przecławiu
10.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa oprogramowania antywirusowego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę
oprogramowania antywirusowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w
Mielcu.
08.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - remont holu wejściowego z likwidacja kasy w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na remont holu
wejściowego z likwidacja kasy w budynku Starostwa Powiatowego w
Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.
08.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa wykonania infrastruktury scenicznej na imprezie masowej pn. Powitanie Lata organizowanej przez Powiat Mielecki
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę
wykonania infrastruktury scenicznej na imprezie masowej pn.
Powitanie Lata
27.04.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - awaryjny remont drewnianych podpór mostu przez rzekę Jamnicę w m. Wierzchowiny
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu informuje, że zamierza zlecić
wykonanie awaryjnego remontu drewnianych podpór mostu przez
rzekę Jamnicę w m. Wierzchowiny w ciągu drogi powiatowej 1
164R Wierzchowiny – Bór – Jamy, km 1 900 - wykonanie nowych
podpór ze stali.
26.04.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa ochrony imprez masowych organizowanych przez Powiat Mielecki
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługi ochrony
imprez masowych.
19.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się