Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie
rewitalizacji parku przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu,
ul. Sękowskiego 2b wraz z budową ogrodu sensorycznego
18.08.2017 więcej
Konkurs ofert - na przyznanie wyłączności w zakresie zorganizowania placu zabaw podczas Dożynek Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na przyznanie
wyłączności w zakresie zorganizowania placu zabaw podczas
Dożynek Powiatu Mieleckiego
11.08.2017 więcej
Konkurs ofert - na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży napojów w trakcie Dożynek Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na przyznanie
wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży napojów w
trakcie Dożynek Powiatu Mieleckiego.
11.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - Organizacja przedsięwzięcia pn. „Dożynki Powiatu Mieleckiego 2017” w dniu 3 września 2017 r. przy ul. Rzecznej w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert organizację
przedsięwzięcia pn. „Dożynki Powiatu Mieleckiego 2017” w
dniu 3 września 2017 r. przy ul. Rzecznej w Mielcu
08.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół Budowlanych
Remont pokrycia dachowego w Zespole Szkół Budowlanych poprzez
wykonanie dodatkowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej
wraz z wymianą rynien i obróbek blacharskich - etap II.”
28.07.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu przy ul. Tańskiego 2
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budynku
Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu przy ul. Tańskiego 2.
25.07.2017 więcej
Zapytanie cenowe - wykonanie prac konserwatorskich map katastralnych z przygotowaniem do przekazania do Archiwum Państwowego
wykonanie prac konserwatorskich map katastralnych z
przygotowaniem do przekazania do Archiwum Państwowego
21.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - opracowanie i druk gazety Samorządowej Powiatu Mieleckiego wraz z kolportażem na terenie powiatu mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie i
druk gazety Samorządowej Powiatu Mieleckiego wraz z kolportażem
na terenie powiatu mieleckiego
14.07.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie remontu chodników przy drogach powiatowych
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu zaprasza do składania ofert na
wykonanie remontu chodników przy drogach powiatowych.
06.07.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej dla potrzeb budynku głównego Zespołu Szkół im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu przy ul. Kilińskiego 34
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na budowę
instalacji hydrantowej wewnętrznej dla potrzeb budynku
głównego Zespołu Szkół im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu
przy ul. Kilińskiego 34
04.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się