Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie badań termowizyjnych, przygotowanie audytu powykonawczego oraz wykonanie testu szczelności powietrznej budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na Wykonanie badań
termowizyjnych, przygotowanie audytu powykonawczego oraz
wykonanie testu szczelności powietrznej budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b w ramach zadania
„Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy
ul. Sękowskiego 2b”
29.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów przeciwpowodziowych do Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę
materiałów przeciwpowodziowych do Starostwa Powiatowego w
Mielcu
25.09.2017 więcej
UNIEWAŻNIONY | Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na świadczenie
usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz
wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu
Mieleckiego wskazanych Wykonawcy przez Policję
25.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę infrastruktury sportowej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę infrastruktury
sportowej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu –
Przebudowa boiska sportowego i budowa zaplecza
sanitarno–szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną”
08.09.2017 więcej
UNIEWAŻNIONY | Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - wykonanie badań termowizyjnych i przygotowanie audytu powykonawczego
Powiat Mieleckie zaprasza do składania ofert na wykonanie badań
termowizyjnych i przygotowanie audytu powykonawczego dla budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b w ramach
zadania „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w
Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b”
08.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy
budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu.
06.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2017 rok
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na "Przeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu oraz Powiatowej Stacji Pogotowia
Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2017
rok"
05.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na nadzór
inwestorski nad realizacją robót budowlanych.
30.08.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert - na przyznanie wyłączności w zakresie zorganizowania placu zabaw podczas Dożynek Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na przyznanie
wyłączności w zakresie zorganizowania placu zabaw podczas
Dożynek Powiatu Mieleckiego.
18.08.2017 więcej
Konkurs ofert - na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży napojów w trakcie Dożynek Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na przyznanie
wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży napojów w
trakcie Dożynek Powiatu Mieleckiego.
18.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się