Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą wyposażenia do pracowni szkolnych.
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na zakup wraz z
dostawą wyposażenia do pracowni szkolnych.
20.12.2017 więcej
AKTUALIZACJA 18.12.2017* | Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego o szyb dźwigowy z montażem urządzenia dźwigowego przy ul. Sękowskiego 2b w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku
Starostwa Powiatowego o szyb dźwigowy z montażem urządzenia
dźwigowego przy ul. Sękowskiego 2b w Mielcu.
05.12.2017 więcej
AKTUALIZACJA 18.12.2017* | Zapytanie ofertowe - Usługa ochrony fizycznej, usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz wykonywanie konserwacji zainstalowanego systemu alarmowego oraz usługa otwierania i zamykania budynku Przychodni nr 2,4 i 5.
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę ochrony
fizycznej, usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony
obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz wykonywanie
konserwacji zainstalowanego systemu alarmowego oraz usługa
otwierania i zamykania budynku Przychodni nr 2,4 i
5. Szczegóły w załączeniu.
28.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe – usługa świadczenia profilaktycznej opieki medycznej (badania wstępne, okresowe, kontrolne) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę
świadczenia profilaktycznej opieki medycznej (badania wstępne,
okresowe, kontrolne) dla pracowników Starostwa Powiatowego w
Mielcu.
22.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów promocyjnych Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę
materiałów promocyjnych Powiatu Mieleckiego.
31.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa kalendarzy dla Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę
kalendarzy dla Powiatu Mieleckiego
26.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski na realizacją robót dot. modernizacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy Społecznej
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na nadzór
inwestorski na realizacją robót dot. modernizacji systemu
sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy
Społecznej
19.10.2017 więcej
UNIEWAŻNIONY | Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na świadczenie
usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz
wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu
mieleckiego
09.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa aparatu fotograficznego do Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mieleckie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu
fotograficznego do Starostwa Powiatowego w Mielcu
04.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa przewozu zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę przewozu
zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie
Powiatu Mieleckiego
29.09.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się