Lista artykułów

Nazwa artykułu
UNIEWAŻNIONY | Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - wykonanie badań termowizyjnych i przygotowanie audytu powykonawczego
Powiat Mieleckie zaprasza do składania ofert na wykonanie badań
termowizyjnych i przygotowanie audytu powykonawczego dla budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b w ramach
zadania „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w
Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b”
08.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy
budynku Przychodni Zdrowia nr 5 w Mielcu.
06.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2017 rok
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na "Przeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu oraz Powiatowej Stacji Pogotowia
Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2017
rok"
05.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na nadzór
inwestorski nad realizacją robót budowlanych.
30.08.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert - na przyznanie wyłączności w zakresie zorganizowania placu zabaw podczas Dożynek Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na przyznanie
wyłączności w zakresie zorganizowania placu zabaw podczas
Dożynek Powiatu Mieleckiego.
18.08.2017 więcej
Konkurs ofert - na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży napojów w trakcie Dożynek Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na przyznanie
wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży napojów w
trakcie Dożynek Powiatu Mieleckiego.
18.08.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie
rewitalizacji parku przy budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu,
ul. Sękowskiego 2b wraz z budową ogrodu sensorycznego
18.08.2017 więcej
Konkurs ofert - na przyznanie wyłączności w zakresie zorganizowania placu zabaw podczas Dożynek Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na przyznanie
wyłączności w zakresie zorganizowania placu zabaw podczas
Dożynek Powiatu Mieleckiego
11.08.2017 więcej
Konkurs ofert - na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży napojów w trakcie Dożynek Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na przyznanie
wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży napojów w
trakcie Dożynek Powiatu Mieleckiego.
11.08.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - Organizacja przedsięwzięcia pn. „Dożynki Powiatu Mieleckiego 2017” w dniu 3 września 2017 r. przy ul. Rzecznej w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert organizację
przedsięwzięcia pn. „Dożynki Powiatu Mieleckiego 2017” w
dniu 3 września 2017 r. przy ul. Rzecznej w Mielcu
08.08.2017 więcej