Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów promocyjnych Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę
materiałów promocyjnych Powiatu Mieleckiego.
31.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa kalendarzy dla Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę
kalendarzy dla Powiatu Mieleckiego
26.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski na realizacją robót dot. modernizacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy Społecznej
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na nadzór
inwestorski na realizacją robót dot. modernizacji systemu
sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy
Społecznej
19.10.2017 więcej
UNIEWAŻNIONY | Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na świadczenie
usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz
wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu
mieleckiego
09.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa aparatu fotograficznego do Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mieleckie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu
fotograficznego do Starostwa Powiatowego w Mielcu
04.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa przewozu zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę przewozu
zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie
Powiatu Mieleckiego
29.09.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie badań termowizyjnych, przygotowanie audytu powykonawczego oraz wykonanie testu szczelności powietrznej budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na Wykonanie badań
termowizyjnych, przygotowanie audytu powykonawczego oraz
wykonanie testu szczelności powietrznej budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b w ramach zadania
„Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy
ul. Sękowskiego 2b”
29.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów przeciwpowodziowych do Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę
materiałów przeciwpowodziowych do Starostwa Powiatowego w
Mielcu
25.09.2017 więcej
UNIEWAŻNIONY | Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na świadczenie
usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz
wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu
Mieleckiego wskazanych Wykonawcy przez Policję
25.09.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę infrastruktury sportowej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę infrastruktury
sportowej na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu –
Przebudowa boiska sportowego i budowa zaplecza
sanitarno–szatniowego wraz z infrastrukturą techniczną”
08.09.2017 więcej