Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykonanie remontu chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu zaprasza do składania ofert na
wykonanie remontu chodników przy drogach powiatowych na terenie
powiatu mieleckiego
20.04.2018 więcej
Wykonanie mechanicznego ścinania zawyżonych poboczy na drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego z odwozem ziemi własnym transportem w 2018 r
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu zaprasza do składania ofert na
wykonanie mechanicznego ścinania zawyżonych poboczy na drogach
powiatowych na terenie powiatu mieleckiego z odwozem ziemi
własnym transportem w 2018 r
11.04.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu mieleckiego w 2018
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na wykonanie
oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu
mieleckiego w 2018.
09.04.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Wyprodukowanie filmów edukacyjnych o łącznym czasie trwania 30 min w technologii 360° w ramach projektu „Zawody przyszłości.."
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę
wyprodukowanie filmów edukacyjnych o łącznym czasie trwania 30
min w technologii 360° w ramach projektu „Zawody przyszłości
- doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”
23.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa wykonania infrastruktury scenicznej na imprezach masowych
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę
wykonania infrastruktury scenicznej na imprezach masowych
organizowanych przez Powiat Mielecki.
15.03.2018 więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą w Mielcu przy ul.
Korczaka 6a,tel.|fax (l7) 58-37-521, zwany dalej Zamawiającym,
informuje, że zamierza zlecić opracowanię dokumentacji
projektowych dla 2 zadań.
14.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - wyprodukowanie filmów edukacyjnych NIEAKTUALNE
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na Wyprodukowanie
filmów edukacyjnych o łącznym czasie trwania 30 min w
technologii 3600 w ramach projektu „Zawody przyszłości –
doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”
01.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Usługa wykonania prac konserwatorskich map katastralnych z przygotowaniem do przekazania do Archiwum Państwowego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę
wykonania prac konserwatorskich map katastralnych z
przygotowaniem do przekazania do Archiwum Państwowego
28.02.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - Usługa ochrony imprez masowych organizowanych przez Powiat Mielecki
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę ochrony
imprez masowych organizowanych przez Powiat Mielecki.
28.02.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na zakup wraz z
dostawą sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w
Mielcu.
19.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się