Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 2/2017 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia
23 stycznia 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego w wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego w okręgu
wyborczym nr 5
30.01.2017 więcej
Postanowienie nr 16/2016 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20 czerwca 2016
w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji
wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2016
roku
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa
podkarpackiego
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu
do Uchwały nr 5/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie
skreślenia kandydata na radnego z zarejestrowanej listy
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu z dnia 21 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu
Mieleckiego
27.06.2016 więcej
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 27 września 2014 r.
W sprawie inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie
27.06.2016 więcej
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu
O składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach dla
przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych
w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
27.06.2016 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 22 września 2014 r.
O składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu
27.06.2016 więcej
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie Starosty Mieleckiego z dnia 3 września 2014
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej
siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu
Mieleckiego zarządzonych na dzień 16 klistopada 2014 r.
27.06.2016 więcej
123