Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 511 do 540
16.08.2016 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 483 do 510
11.07.2016 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 435 do 482
17.06.2016 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 403 do 434
24.05.2016 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 379 do 402
27.04.2016 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 334 do 378
14.03.2016 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 304 do 333
22.01.2016 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 277 do 303
19.01.2016 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 251 do 276
16.12.2015 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 242 do 250
14.10.2015 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się