Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 844 do 887
20.06.2017 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 818 do 843
22.05.2017 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 772 do 817
05.04.2017 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 748 do 771
10.03.2017 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 714 do 747
14.02.2017 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 673 do 713
23.01.2017 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 636 do 672
29.12.2016 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 594 do 635
08.12.2016 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 570 do 593
05.10.2016 więcej
Uchwały Zarządu Powiatu Mieleckiego
V kadencja | nr 541 do 569
21.09.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się