Lista artykułów

Nazwa artykułu
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 128 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód [...] Gmina: Czermin Szczegóły w załączeniu. 
24.11.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 126 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód [...] Gmina: Tuszów Narodowy Szczegóły w
załączeniu.   
24.11.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o zmianę pozw. wodnoprawnego
Informacja 125 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania
o o zmianę pozwolenia wodnoprawnego [...]  
24.11.2017 więcej
Konsultacje społeczne nowego statutu Szpitala i Pogotowia Ratunkowego
Uruchamia się proces konsultacji projektu Statutu Powiatowej
Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w
Mielcu oraz Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu.
24.11.2017 więcej
Uchwała nr 138/1012/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 24 listopada w sprawie przyjęcia projektu Statutu
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu w Mielcu i skierowania do konsultacji społecznych.
24.11.2017 więcej
Uchwała nr 138/1013/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego
z dnia 24 listopada w sprawie przyjęcia projektu Statutu
Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu i
skierowania do konsultacji społecznych.
24.11.2017 więcej
Inf. o wszczęciu post. o wydanie pozwolenia na budowę stawu rek.
Informacja 124 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania
o wydanie na budowę stawu rekreacyjnego w miejscowości
Radomyśl Wielki [...] Gmina: Radomyśl Wielki 
21.11.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 123 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód [...] Gmina: Bolesław
21.11.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 117 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód [...] Gmina: Szczucin.
21.11.2017 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 116 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód [...] Gmina: Radgoszcz.
21.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się