Lista artykułów

Nazwa artykułu
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 147 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków
przemysłowych [...] obręb: Przecław
06.12.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 141 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
[...] obręb: Gmina Mielec
06.12.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji administracyjnej w
sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych..."
05.12.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 144 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rekreacyjno –
hodowlanego [...] obręb: Breń Osuchowski
04.12.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 143 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód [...] obręb: Smoczka
04.12.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 136 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
[...] obręb: Podleszany
30.11.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 135 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
[...] obręb: Podleszany
30.11.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 133 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód  [...] obręb: Wola Mielecka
28.11.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 132 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
[...] Gmina: Borowa
27.11.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 131 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
[...] Gmina: Czermin
27.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się