Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 5.02.2018 wydał decyzję nr
69/2018, AB.6740.12.2018 zezwalająca na budowę budynku
warsztatu mechaniki pojazdowej.
07.02.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 29.12.2017 wydał decyzję nr
1004/2017 zatwierdzającą rozbudowę zakładu "Borimex".
06.02.2018 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 152 | 2018 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,
budowę innych obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych
robót dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 80/3
położonej w miejscowości Książnice.
06.02.2018 więcej
Ogłoszenie o przyznaniu dotacji
Zarząd Powiatu Mieleckiego informuje o przyznaniu dotacji na
dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, realizowanych w 2018 roku.
05.02.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 29.12.2017 wydał decyzję
zatwierdzającą projekt budowlany: rozbudowę i przebudowę
budynku handlowo usługowego mieszkalnego wraz ze zmianą
użytkowania na budynej handlowo usługowo produkcyjny -
jubilerstwo. Miejscowość Wola Mielecka (AB.6740.1078.2017)
24.01.2018 więcej
Obwieszczenie
O wniesieniu odwołania od decyzji Starosty powiatu Mieleckiego.
(OŚ.6540.2.2017.MS)
24.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 28.12.2017 wydał decyzję nr
989/2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na budowę: rozbudowę i przebudowę istniejącej
oczyszczalni ścieków.
08.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 02.01.2018 wydał decyzję
zatwierdzającą "Projekt robót geologicznych dla oceny
warunków geologiczno-inżynierskich podłoża", miejscowości:
Rzędzianowice, Złotniki, Chorzelów, Mielec
03.01.2018 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 154 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych. Gmina:
Radomyśl Wielki
21.12.2017 więcej
Inf. o wszcz. post. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Informacja 147 | 2017 - Informacja o wszczęciu postępowania o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia
wodnego [...] obręb: Smoczka, Mielec.
21.12.2017 więcej