Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 6.03.2018 wydał decyzję nr
146/2018, AB.6740.73.2018.AK zatwierdzającą projekt budowlany -
budowa farmy fotowoltaicznej. Gmina: Gawłuszowice. Obręb 32
Krzemienica.
09.03.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 28.02.2018 wydał decyzję nr
134/2018 zatwierdzającą projekt budowlany [...] w miejscowości
Przebendów 42A
02.03.2018 więcej
Obwieszczenie
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu o wydaniu
decyzji w postępowaniu odwoławczym.
02.03.2018 więcej
Pozwolenie wodnoprawne
Podaję się do publicznej wiadomości, ze zostało wszczęte
postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wód opadowych i
roztopowych z terenu firmy. Obręb: Smoczka
26.02.2018 więcej
Pozwolenie wodnoprawne
Podaję się do publicznej wiadomości, ze zostało
wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wznoszenie obiektów budowlanych orazwykonania innych robót,
gromadzenia ścieków.. Lokalizacja: Sadkowa Góra
26.02.2018 więcej
Pozwolenie wodnoprawne
Podaję się do publicznej wiadomości, ze zostało wszczęte
postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę
rowu Złotnicko-Berdychowskiego.
26.02.2018 więcej
Pozwolenie wodnoprawne
Podaję się do publicznej wiadomości, ze zostało wszczęte
postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie
obiektów budowlanych orazwykonania innych robót, gromadzenia
ścieków.. Lokalizacja: Książnice.
26.02.2018 więcej
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek gminy
Czermin. Dotyczy: wykonania obiektu budowlanego na obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią.
16.02.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 5 lutego 2018 roku wydał
decyzję nr 78/2018 (AB.6740.1069.2017.SSZ) zatwierdzającą
projekt budowlany - węzeł betoniarki wraz z urzadzeniami
budowlanymi, technicznymi - gmina Radomyśl Wielki
12.02.2018 więcej
Obwieszczenie
Starosta Powiatu Mieleckiego w dniu 6.02.2018 wydał decyzję nr
83/2018, AB.6740.18.2018/SSZ zezwalająca na budowę mostu na
potoku Wiśnia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1152R [...]
07.02.2018 więcej