Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu. Termin
składania dokumentów: 29.03.2016
17.03.2016 więcej
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia
(KS)
10.11.2015 więcej
Ogłoszenie o naborze (CKPiDN)
Stanowisko: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia
30.10.2015 więcej
Ogłoszenie o naborze (CKPiDN)
Stanowisko: Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
07.10.2015 więcej
Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaistniała
konieczność powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mielcu w
miejsce dotychczas działającej Powiatowej Rady Zatrudnienia w
Mielcu
23.09.2015 więcej
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko - REFERENT W DZIALE DROGOWYM POWIATOWEGO ZARZĄDU
DRÓG W MIELCU
31.08.2015 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referenta
w Dziale Drogowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.
23.07.2015 więcej
123