Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Psycholog - Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w
Mielcu
13.06.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Księgowy/Kasjer w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu
16.05.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu
01.03.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu
Powiatowym im. Edmunda Biernackiego Mielcu. Termin składania
dokumentów: 24.02.2017
13.02.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu. Termin składania dokumentów: 28.11.2016
28.10.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu. Termin składania dokumentów: 19.09.2016
22.08.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Mielcu. Termin składania dokumentów: 08.07.2016
27.06.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatu
Mieleckiego.
06.05.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu. Termin
składania dokumentów: PRZEDŁUŻONO TERMIN DO 29.04.2016 DO
GODZ. 14:00
13.04.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
Zarząd Powiatu Mieleckiego ogłasza konkurs na kandydatów na
stanowiska dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu
oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu.
13.04.2016 więcej
123