Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rejestr zgłoszeń budowy | 2018
Budynki, Sieci, Stacje
04.01.2018 więcej
Rejestr zgłoszeń budowy | 2017
Budynki, Sieci, Stacje
10.01.2017 więcej
Rejestr zgłoszeń budowy | 2016
Budynki, Sieci, Stacje
30.12.2015 więcej
Rejestr zgłoszeń budowy | SIECI
Zgłoszenie sieci: elektroenergetycznych, obejmujący napięcie
znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i telekomunikacyjnych.
27.08.2015 więcej
Rejestr zgłoszeń budowy | STACJE
Zgłoszenie wolnostojących parterowych budynków stacji
transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o
powierzchni zabudowy do 35 m2
27.08.2015 więcej
Rejestr zgłoszeń budowy | BUDYNKI
Zgłoszenie wolnostojących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w
całości na działce lub działkach, na których zostały
zaprojektowane.
27.08.2015 więcej