2015-06-13

Akty prawne

 

Na tej stronie znajdziecie Państwo akty prawne dotyczące organizacji pozarządowych i współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

Poniżej umieszczono załączniki:

 

  1. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego Nr XII/84/11 - w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  2. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego Nr XII/85/11 - w sprawie określenia trybu powoływania członków i trybu działania oraz sposobu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego
  3. Rada Działalności Pożytku Publicznego
  4. Uchwała Nr XII/86/11 Rady Powiatu Mieleckiego - w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok"
  5. Program na 2011 r.
  6. Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tekst jednolity
  7. Wzór oferty
  8. Sprawozdanie z programu współpracy za 2014 rok
  9. Uchwała i program współpracy na 2015 rok

Załączniki

  1. uchwała_XII_84_2011.pdf 148,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. uchwała_XII_85_2011.pdf 66,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Rada Pozytku Publicznego.doc 40 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. uchwała_XII_86a_2011.pdf 179,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. uchwała_XLIII_306_10.pdf 124,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. UDPPiW_nowela_jednolity.pdf 340,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Wzór oferty.doc 92,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  8. Sprawozdanie z P... 2014 rok.pdf 398,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. uchwała_XLVI_350_2014.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz