2015-06-13

Akty prawne

 

Na tej stronie znajdziecie Państwo akty prawne dotyczące organizacji pozarządowych i współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

Poniżej umieszczono załączniki:

 

  1. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego Nr XII/84/11 - w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  2. Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego Nr XII/85/11 - w sprawie określenia trybu powoływania członków i trybu działania oraz sposobu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego
  3. Rada Działalności Pożytku Publicznego
  4. Uchwała Nr XII/86/11 Rady Powiatu Mieleckiego - w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok"
  5. Program na 2011 r.
  6. Znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tekst jednolity
  7. Wzór oferty
  8. Sprawozdanie z programu współpracy za 2014 rok
  9. Uchwała i program współpracy na 2015 rok

Załączniki

  1. uchwała_XII_84_2011.pdf 148,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. uchwała_XII_85_2011.pdf 66,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Rada Pozytku Publicznego.doc 40 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. uchwała_XII_86a_2011.pdf 179,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. uchwała_XLIII_306_10.pdf 124,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. UDPPiW_nowela_jednolity.pdf 340,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. Wzór oferty.doc 92,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  8. Sprawozdanie z P... 2014 rok.pdf 398,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. uchwała_XLVI_350_2014.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się