2016-07-14

Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

Poniżej umieszczono załączniki - karty usług pomagające załatwić Państwa sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu

 

  • plik nr 1 - Postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
  • plik nr 2 - Kierowanie do szkół i placówek kształcenia specjalnego
  • plik nr 3Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego
  • plik nr 4 - Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
  • plik nr 5 - Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
  • plik nr 6 - Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
  • plik nr 7 - Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej
  • plik nr 8 - Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  • plik nr 9 - Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 

Załączniki

  1. Awans zawodowy nauczycieli 109,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Skierowania 105,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Wniosek dot. ski...łcenia spec. 36 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. pdf. (0) 95,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. pdf. (1) 94,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. pdf. (2) 102,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7. pdf. (3) 91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8. pdf. (4) 105,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9. pdf. (5) 105,55 KB (pdf) szczegóły pobierz