2017-02-10

Zarządzenia Starosty Powiatu Mieleckiego

Poniżej umieszczono załączniki:

 

1. Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12.01.2017r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu oraz zmiany zarządzenia nr 18/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.

 

2.  Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12.01.2017r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „referent" w Wydziale Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

3.  Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 23.01.2017r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „radca prawny" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

4.  Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 23.01.2017r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie: Miasto i Gmina Przecław, Gmina Padew Narodowa, Gmina Tuszów Narodowy.

 

5.  Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.01.2017r. w sprawie w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego w 2017 roku.

 

6.  Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.01.2017r. w sprawie Instruktażu ogólnego i Instruktażu stanowiskowego w zakresie szkolenia wstępnego bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

7.  Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.01.2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

8.  Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 25.01.2017r. w sprawie organizacji i przygotowania stanowiska kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

9.  Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31.01.2017r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

10.  Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 06.02.2017r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Mielcu oraz Prywatnym Uzupełniającym Liceum dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Mielcu.

 

11.  Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 08.02.2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia 8/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wyzanczenia Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiegow Mielcu.

 

12.  Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 08.02.2017r. w zmienijące załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 74/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Mielecki.

 

13. Zarządzenie 13/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10 lutego 2017r.

 

14. Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej imienia Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu w 2017 r.

 

15. Zarządzenie nr 15/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie: Miasto i Gmina Przecław, Gmina Padew Narodowa, Gmina Tuszów Narodowy”.

 

16. Zarządzenie nr 16/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31 stycznia 2017 roku dotyczące powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

17. Zarządzenie nr 17/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. obsługi ewidencji gruntów i budynków” w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

18. Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Borowa, obręby: Borowa, Sadkowa Góra, Łysakówek, Górki, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

19. Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Borowa, obręby: Pławo, Orłów pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

20. Zarządzenie nr 20/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręb: Breń Osuchowski, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

21. Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręb: Czermin, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

22. Zarządzenie nr 22/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręb: Dąbrówka Osuchowska, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

23. Zarządzenie nr 23/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręby: Łysaków i Wola Otałęska, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

24. Zarządzenie nr 24/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręb: Szafranów, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

25. Zarządzenie nr 25/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręb: Trzciana, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

26. Zarządzenie nr 26/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręby: Ziempniów, Otałęż, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

27. Zarządzenie nr 27/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Gawłuszowice, obręb: Brzyście, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

28. Zarządzenie nr 28/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Gawłuszowice, obręb: Kliszów, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

29. Zarządzenie nr 29/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Gawłuszowice, obręb: Krzemienica, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

30. Zarządzenie nr 30/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Gawłuszowice, obręb: Młodochów, Wola Zdakowska, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

31. Zarządzenie nr 31/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Gawłuszowice, obręb: Brzyście, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

32. Zarządzenie nr 32/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2010 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

 

33. Zarządzenie nr 33/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 01.03.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu”

 

34. Zarządzenie nr 34/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 01.03.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa oddziału na parterze segment ”C” dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Powiatowego w Mielcu”

 

35. Zarządzenie nr 35/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu”

 

36. Zarządzenie nr 36/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powiatowego z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu mieleckiego.

 

37. Zarządzenie nr 37/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania pracowników Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w Powiecie Mieleckim”

 

38. Zarządzenie nr 38/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2015 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

39. Zarządzenie nr 39/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

 

40. Zarządzenie nr 40/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.03.2017 r.  w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego, Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

41. Zarządzenie nr 41/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Mielcu oraz Prywatnym Uzupełniającym Liceum dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Mielcu.

 

42. Zarządzenie nr 42/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie powołania pracowników Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w Powiecie Mieleckim”.

 

43. Zarządzenie nr 43/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

44. Zarządzenie nr 44/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 04.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. publicznego transportu zbiorowego" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

45. Zarządzenie nr 45/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10.05.2017 r. w sprawie udziału sił i środków powiatu mieleckiego w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.

 

46. Zarządzenie nr 46/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu BELFER THE BEST’ia 2017.

 

47. Zarządzenie nr 47/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12.05.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim”

 

48. Zarządzenie nr 48/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.05.2017 r. w sprawie powołania pracowników Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w Powiecie Mieleckim”.

 

49. Zarządzenie nr 49/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.05.2017 r. w sprawie powołania pracowników Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w Powiecie Mieleckim”.

 

50. Zarządzenie nr 50/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30.05.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim".

 

51. Zarządzenie nr 51/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30.05.2017 r. w sprawie powołania biegłego na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim”

 

52. Zarządzenie nr 52/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28.06.2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w cenie sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego % cz. w prawie własności zabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 242 o pow. 0,28 ha położonej w Piątkowcu, gm. Wadowice Górne, obj. Kw TB1M/00087465/5.

 

53. Zarządzenie nr 53/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. budownictwa" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

54. Zarządzenie nr 54/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 03.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracownika Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

55. Zarządzenie nr 55/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 03.07.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa kompletnego systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu”.

 

56. Zarządzenie nr 56/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. uprawnień kierowców" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

57. Zarządzenie nr 57/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 17.07.2017 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.

 

58. Zarządzenie nr 58/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 25.07.2017 r. w sprawie organizacji Dożynek Powiatu Mieleckiego w Mielcu.

 

59. Zarządzenie nr 59/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27.07.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Inwentaryzacja osnowy poziomej na terenie miasta Przecław i Radomyśl Wielki oraz gmin: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie”.

 

60. Zarządzenie nr 60/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27.07.2017 r. w sprawie powołania zespolili ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi świat” dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.

 

61. Zarządzenie nr 61/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ ds. promocji powiatu" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

62. Zarządzenie nr 62/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 04.08.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim”.

 

63. Zarządzenie nr 63/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 09.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

64. Zarządzenie nr 64/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10.08.2017 r. w sprawie naboru wystawców obsługujących gastronomię i plac zabaw podczas Dożynek Powiatu Mieleckiego.

 

65. Zarządzenie nr 65/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21.08.2017 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

66. Zarządzenie nr 66/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i Izbą Aptekarską" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

67. Zarządzenie nr 67/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29.08.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci Internet”.

 

68. Zarządzenie nr 68/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. rozliczenia podatku VAT" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

69. Zarządzenie nr 69/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 18.09.2017 r. w sprawie powołania biegłego na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sprzedaż i dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Mielcu”.

 

70. Zarządzenie nr 70/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22.09.2017 r. w sprawie udziału sił i środków powiatu mieleckiego w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania

 

71. Zarządzenie nr 71/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy nr 1 i kasy nr 2 Starostwa Powiatowego w Mielcu na dzień likwidacji.

 

72. Zarządzenie nr 72/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27.09.2017 r. w sprawie likwidacji kas gotówkowych.

 

73. Zarządzenie nr 73/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29.09.2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej.

 

74. Zarządzenie nr 74/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Zawody przyszłości-doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

75. Zarządzenie nr 75/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 06.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji na ochronę zabytków.

 

76. Zarządzenie nr 76/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w miesiącu listopadzie 2017 r.

 

77. Zarządzenie nr 77/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 25.10.2017 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Padew Narodowa, obręby: Babule, Kębłów, Padew Narodowa, Piechoty, Pierzchne, Przykop, Rożniaty, Wojków, Zachwiejów, Zarównie, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

78. Zarządzenie nr 78/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30.10.2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

79. Zarządzenie nr 79/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

80. Zarządzenie nr 80/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31 października 2017r. w spawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenów i przebudowa podziemnego łącznika w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu ul. K. Jagiellończyka 3.”
 
 
 
81. Zarządzenie nr 81/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31 października 2017r.
w spawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu przy ul. Kilińskiego 24.”
 
 
82. Zarządzenie nr 82/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Mielcu.
 
 
83. Zarządzenie nr 83/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 7 listopada 2017 r.w sprawie powołania pracowników Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie mieleckim 2017-2018”.
 
 
84. Zarządzenie nr 84/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 7 listopada 2017r. w spńwie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Przebudowa oddziału na parterze segment „C” dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Powiatowego w Mielcu”.
 

85. Zarządzenie nr 85/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania oraz sposobu działania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w działalności Starostwa Powiatowego w Mielcu.
 
 
86. Zarządzenie nr 86/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Marszałka Województwa Podkarpackiego - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1111/1, nr 1114/10, 11115/3, nr 1350/1 poł. w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec. 
 
 
87. Zarządzenie Nr 87/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie miasta i gminy Przecław, obręby: Błonie, Biały Bór, Kiełków, Łączki Brzeskie, Podole, Przecław, Rzemień, Tuszyma, Wyłów, Zaborcze, pow. mielecki, woj. podkarpackie.
 
 
88. Zarządzenie Nr 88/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego  z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Tuszów Narodowy, obręby: Babicha, Borki Nizińskie, Czajkowa, Dębiaki, Grochowe, Jaślany, Józefów, Malinie, Ławnica, Pluty, Sarnów, Tuszów Mały, Tuszów Narodowy, pow. mielecki, woj. podkarpackie
 
 
89. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 16.11.2017r.w sprawie organizacji Jarmarku Świątecznego w Mielcu.
 
 
90. Zarządzenie nr 90/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 listopada 2017r. w spawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu i remont Sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem". 
 
 
91. Zarządzenie nr 91/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 listopada 2017r. w spawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Prof. Groszkowskiego w Mielcu przy ul. Kilińskiego 24.”

 
92. Zarządzenie nr 92/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2017r.
w spawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3, polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boisk do piłki siatkowej o nawierzchni trawiastej i bieżni długości 60 m wraz ze skocznią”.
 
 
93. Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie: powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania projektem „Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu mieleckiego”, dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego nr 5.4.1 „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu”.
 
 
94. Zarządzenie Nr 94/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie określenia lokali, w których będq usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim.
 
 
95. Zarządzenie Nr 95/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystapienia zagrożenia radiacyjnego w gminie (mieście i gminie, mieście).
 
 
96. Zarządzenie nr 96/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu kończących służbę przygotowawczą.
 
 
97. Zarządzenie 97/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 grudnia 2017r. w sprawie dnia wolnego od pracy w miesiącu styczniu 2018r.
 
 
98. Zarzadzenie nr 98/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników.
 
 
99. Zarządzenie Nr 99/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Powiatu Mieleckiego.
 
 
100. Zarządzenie nr 100/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji.
 
 
101. 100. Zarządzenie nr 101/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Mielcu. 
 
 
102. Zarządzenie nr 102/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy Społecznej w Mielcu ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 16".
 
 
103. Zarządzenie nr 103/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu oraz zmiany Zarządzenia nr 18/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.
 
104. Zarządzenie Nr 104 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Mielcu
 
105. ZARZĄDZENIE NR 105 /2017 STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia składników majątkowych.
 
106. Zarządzenie Nr 106/17 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
 
107. ZARZĄDZENIE NR 107/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie mieleckim 2017-2018”
 

Załączniki

  Zarządzenie nr 1.2017 35,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 2.2017 31,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 3.2017 25,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 4.2017 43,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 5.2017 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 6.2017 42,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 7.2017 48,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 8.2017 507,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 9.2017 78,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 10.2017 42,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 11.2017 240,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 12.2017 413,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 13/2017 253,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 14/2017 70,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 15/2017 415,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 16/2017 251,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 17/2017 263,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 18/2017 371,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 19/2017 367,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 20/2017 364,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 21/2017 359,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 22/2017 364,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 23/2017 366,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 24/2017 361,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 25/2017 356,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 26/2017 365,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 27/2017 351,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 28/2017 350,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 29/2017 358,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 30/2017 347,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 31/2017 300,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 32/2017 352,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 33/2017 366,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 34/2017 366,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 35/2017 306,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 36/2017 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 37/2017 378,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 38/2017 383,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 39/2017 346,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 40/2017 308,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 41.2017 41,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 42.2017 51,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 43.2017 52,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 44.2017 26,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 45.2017 112,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 46.2017 196,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 47.2017 47,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 48.2017 44,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 49.2017 38,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 50.2017 52,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 51.2017 52,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 52.2017 35,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 53.2017 26,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 54.2017 26,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 55.2017 44,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 56.2017 28,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 57.2017 751,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 58.2017 146,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 59.2017 45,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 60.2017 47,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 61.2017 28,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 62.2017 31,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 63.2017 32,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 64.2017 27,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 65.2017 617,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 66.2017 31,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 67.2017 40,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 68.2017 26,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 69.2017 42,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 70.2017 518,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 71.2017 42,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 72.2017 89,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 73.2017 42,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 74.2017 589,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 75.2017 52,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 76.2017 26,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 77.2017 43,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 78.2017 28,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 79.2017 38,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 80.2017 32,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 81.2017 35,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 82.2017 6,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 83.2017 44,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 84.2017 39,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 85.2017 244,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 86.2017 360,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 87.2017 42,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 88.2017 41,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 89.2017 157,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 90.2017 32,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 91.2017 36,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 92.2017 39,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 93.2017 42,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 94.2017 47,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 95.2017 151,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 96.2017 25,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 97.2017 31,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 98.2017 36,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 99.2017 42,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 100.2017 53,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 101.2017 58,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 102.2017 30,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 103.2017 38,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 104.2017 44,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 105.2017 241,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 106.2017 43,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 107.2017 40,57 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się