2015-06-11

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

 

Poniżej umieszczony załączniki - karty usług pomagające załatwić Państwa sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu

 

  • plik nr 1 - Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
  • plik nr 2 - Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  • plik nr 3 - Udostępnianie informacji i materiałów geodezyjnych i kartograficznych