Lista artykułów

Nazwa artykułu
AKTUALIZACJA 7.12.2017* | Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego o szyb dźwigowy z montażem urządzenia dźwigowego przy ul. Sękowskiego 2b w Mielcu
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku
Starostwa Powiatowego o szyb dźwigowy z montażem urządzenia
dźwigowego przy ul. Sękowskiego 2b w Mielcu.
05.12.2017 więcej
AKTUALIZACJA 4.12.2017* | Zapytanie ofertowe - Usługa ochrony fizycznej, usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz wykonywanie konserwacji zainstalowanego systemu alarmowego oraz usługa otwierania i zamykania budynku Przychodni nr 2,4 i 5.
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę ochrony
fizycznej, usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony
obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz wykonywanie
konserwacji zainstalowanego systemu alarmowego oraz usługa
otwierania i zamykania budynku Przychodni nr 2,4 i
5. Szczegóły w załączeniu.
28.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe – usługa świadczenia profilaktycznej opieki medycznej (badania wstępne, okresowe, kontrolne) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę
świadczenia profilaktycznej opieki medycznej (badania wstępne,
okresowe, kontrolne) dla pracowników Starostwa Powiatowego w
Mielcu.
22.11.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów promocyjnych Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę
materiałów promocyjnych Powiatu Mieleckiego.
31.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa kalendarzy dla Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na dostawę
kalendarzy dla Powiatu Mieleckiego
26.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski na realizacją robót dot. modernizacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy Społecznej
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na nadzór
inwestorski na realizacją robót dot. modernizacji systemu
sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy
Społecznej
19.10.2017 więcej
UNIEWAŻNIONY | Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na świadczenie
usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz
wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu
mieleckiego
09.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - dostawa aparatu fotograficznego do Starostwa Powiatowego w Mielcu
Powiat Mieleckie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu
fotograficznego do Starostwa Powiatowego w Mielcu
04.10.2017 więcej
Zapytanie ofertowe - usługa przewozu zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Mieleckiego
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na usługę przewozu
zwłok zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie
Powiatu Mieleckiego
29.09.2017 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - wykonanie badań termowizyjnych, przygotowanie audytu powykonawczego oraz wykonanie testu szczelności powietrznej budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b
Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na Wykonanie badań
termowizyjnych, przygotowanie audytu powykonawczego oraz
wykonanie testu szczelności powietrznej budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b w ramach zadania
„Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy
ul. Sękowskiego 2b”
29.09.2017 więcej