Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 3/2017 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia
8 lutego 2017 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady
Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 5.
10.02.2017 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 lutego
2017 roku o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie
Powiatu Mieleckiego w okręgu wyborczym nr 5
09.02.2017 więcej
ZMIANY SKŁADU Rady Powiatu Mieleckiego V kadencji (od 2014 do 2016)
Zmiany składu Rady Powiatu Mieleckiego V (od 2014 do 2016 roku)
- opublikowane przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura
Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu
07.02.2017 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 2/2017 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia
23 stycznia 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego w wyborach do Rady Powiatu Mieleckiego w okręgu
wyborczym nr 5
30.01.2017 więcej
Postanowienie nr 16/2016 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 20 czerwca 2016
w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji
wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2016
roku
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa
podkarpackiego
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu
do Uchwały nr 5/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie
skreślenia kandydata na radnego z zarejestrowanej listy
27.06.2016 więcej
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu z dnia 21 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu
Mieleckiego
27.06.2016 więcej
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 27 września 2014 r.
W sprawie inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie
27.06.2016 więcej
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu
O składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach dla
przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych
w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
27.06.2016 więcej
12