Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Sprzedaż i dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Mielcu 2017-10-02 09:00 przetarg nieograniczony 2017-10-13 Zobacz
2 Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy S... 2017-10-06 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-12 Zobacz
3 Wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu mieleckiego 2017-09-27 09:45 przetarg nieograniczony 2017-10-06 Zobacz
4 Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w po... 2017-11-16 10:00 przetarg nieograniczony 2017-10-03 Zobacz
5 Roboty remontowe pomieszczeń I piętra budynku administracyjnego Starostwa Pow... 2017-09-11 10:00 przetarg nieograniczony 2017-09-26 Zobacz
6 Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci internet 2017-09-06 10:00 przetarg nieograniczony 2017-09-14 Zobacz
7 Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych częściowo zadaszonej wraz ze schod... 2017-09-12 10:00 przetarg nieograniczony 2017-09-14 Zobacz
8 Przebudowa mostu przez rzekę Babulówkę w m. Sarnów w ciągu drogi powiatowej n... 2017-09-08 09:30 przetarg nieograniczony 2017-09-12 Zobacz
9 Wykonanie remontu dróg powiatowych 2017-08-23 09:45 przetarg nieograniczony 2017-08-30 Zobacz
10 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R relacji Dulcza Wielka - Żarówka - Jastr... 2017-08-23 09:45 przetarg nieograniczony 2017-08-30 Zobacz