Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wspólne posiedzenie 2 komisji
Data posiedzenia: 18.10.2017, godz. 9:00 - Sala KLEKS budynku
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu przy ul. Jagiellończyka 3
- Komisja Regulaminowa i Porządku Publicznego Rady Powiatu
Mieleckiego i Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty
Powiatu Mieleckiego
13.10.2017 więcej
Komisja Rewizyjna
Data posiedzenia: 12.10.2017, godz. 9:30 - Sala Konferencyjna
Starostwa Powiatowego ul. Wyspiańskiego 6 pok. 334 - III piętro
12.10.2017 więcej
Komisja Budżetu i Finansów
Data posiedzenia: 05.10.2017, godz. 14.00 - Sala Konferencyjna
Starostwa Powiatowego ul. Wyspiańskiego 6 (pok. 334 - III
piętro)
02.10.2017 więcej
Komisja Regulaminowa i Porządku Publicznego
Data posiedzenia: 05.10.2017, godz. 8:00 - Sala Konferencyjna
Starostwa Powiatowego ul. Wyspiańskiego 6 (pok. 334 - III
piętro)
02.10.2017 więcej
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Data posiedzenia: 25.09.2017, godz. 13:00 - Sala multimedialna
II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, ul. Żeromskiego 28
18.09.2017 więcej
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Data posiedzenia: 18.09.2017, godz. 14:00 - Sala Konferencyjna
Starostwa Powiatowego ul. Wyspiańskiego 6 pok. 334 - III piętro
12.09.2017 więcej
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Data posiedzenia: 7.09.2017, godz. 10:00 - Sala KLEKS budynku
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu przy ul. Jagiellończyka
3.
25.08.2017 więcej
Komisja Budżetu i Finansów
Data posiedzenia: 30.08.2017, godz. 14.00 - Sala Konferencyjna
Starostwa Powiatowego ul. Wyspiańskiego 6 pok. 334 - III piętro
25.08.2017 więcej
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Data posiedzenia: 29.08.2017, godz. 14:00 - Sala Konferencyjna
Starostwa Powiatowego ul. Wyspiańskiego 6 pok. 334 - III piętro
25.08.2017 więcej
Komisja Rewizyjna
Data posiedzenia: 29.08.2017, godz. 10:00 - Sala Konferencyjna
Starostwa Powiatowego ul. Wyspiańskiego 6 pok. 334 - III piętro
25.08.2017 więcej