Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konkursie
Stanowisko: ds. inwentaryzacji w Centrum Obsługi Jednostek
Powiatu Mieleckiego.
01.12.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
Stanowisko: ds. finansowo księgowych w Centrum Obsługi
Jednostek Powiatu Mieleckiego
01.12.2017 więcej
Ogłoszenie o konkursie
Stanowisko: Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno -
Wychowawczych w Mielcu.
16.11.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii w
Szpitalu Powiatowym w Mielcu
26.06.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Psycholog - Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w
Mielcu
13.06.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Księgowy/Kasjer w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu
16.05.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu
01.03.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu
Powiatowym im. Edmunda Biernackiego Mielcu. Termin składania
dokumentów: 24.02.2017
13.02.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu. Termin składania dokumentów: 28.11.2016
28.10.2016 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Stanowisko: Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu. Termin składania dokumentów: 19.09.2016
22.08.2016 więcej
123