Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nieodpłatna pomocy prawna w 2017 roku
Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Mieleckiego
funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej, zakładający
stworzenie ogólnopolskiego systemu pomocy i edukacji prawnej.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim
ustanawia się na okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
05.01.2017 więcej
ROZLICZENIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZA 2016 ROK
Organizacje pozarządowe, które prowadziły nieodpłatną pomoc
prawną w Powiecie Mieleckim w 2016 roku winny złożyć
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
02.01.2017 więcej
Uchwała nr 92/643/2016 Zarządu Powiatu Mieleckiego
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji
pozarządowych na realizację zadania publicznego o charakterze
pożytku publicznego na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej w Powiecie Mieleckim w 2017 roku oraz powierzenie
wybranym organizacjom prowadzenie w/w punktów
07.12.2016 więcej
Uchwała nr 85/582/2016 Zarządu Powiatu Mieleckiego
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
organizacjom pozarządowym prowadzenie trzech punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2017 roku"
19.10.2016 więcej
Od stycznia w powiecie mieleckim ruszy darmowa pomoc prawna
Wraz z 1 stycznia 2016 r. osoby uprawnione będą mogły
bezpłatnie uzyskać pomoc prawną w pięciu punktach na terenie
powiatu mieleckiego.
10.02.2016 więcej
Zarządzenie nr 61/2015 Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim na 2016 rok.
17.12.2015 więcej
Uchwała nr 45/286/2015 Zarządu Powiatu Mieleckiego
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji
pozarządowych na realizację zadania publicznego o charakterze
pożytku publicznego na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej..
11.12.2015 więcej
Ogłoszenie w sprawie ofert
Niniejszym informujemy, że w związku z ogłoszeniem przez
Zarząd Powiatu Mieleckiego otwartego konkursu ofert na
prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie
Mieleckim w 2016 roku wpłynęły następujące oferty..
09.12.2015 więcej
Uchwała nr 40/265/2015 Zarządu Powiatu Mieleckiego
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
organizacjom pozarządowym prowadzenie trzech punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2016 roku"
06.11.2015 więcej
Uchwała nr 40/264/2015 Zarządu Powiatu Mieleckiego
W sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady
wyłaniania organizacji pozarządowych, którym zostanie
powierzone prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej"
06.11.2015 więcej