Lista artykułów

Nazwa artykułu
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - bezpieczny i aktywny senior
W Międzynarodowy Dzień Osób Starszych Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej oraz Inspekcja Handlowa wspólnie
przypominają o prawach seniorów
02.10.2017 więcej
Nasza S.A. - ostrzeżenie konsumenckie
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi
postępowanie przeciwko Nasza S.A. – operatorowi
telekomunikacyjnemu i ostrzega konsumentów: Nasza S.A. wprowadza
w błąd. Praktyki spółki mogą powodować znaczne straty
finansowe i niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu
konsumentów. To kolejne ostrzeżenie konsumenckie UOKiK.
09.08.2017 więcej
Ubezpieczenie OC - Link4 zmienia praktykę
Prezes UOKiK wydał decyzję w sprawie Link4 Towarzystwo
Ubezpieczeń. Decyzja dotyczy zasad przedłużania umów
ubezpieczenia OC. Spółka zobowiązała się do zmiany
nieuczciwej praktyki.
06.07.2017 więcej
Jak wybierać opony
Przyczepność, wpływ na zużycie paliwa, poziom hałasu - to
informacje na etykietach nowych opon do samochodów osobowych.
UOKiK bierze udział w międzynarodowym projekcie, w którym dane
producentów są weryfikowane laboratoryjnie. Kontrole prowadzone
są 15 krajach.
06.07.2017 więcej
IP Group Robert Kałuża - ostrzeżenie konsumenckie
UOKiK ostrzega przed działalnością Roberta Kałuży
prowadzącego działalność pod nazwą IP Group. Nieuczciwy
przedsiębiorca prowadzi strony w internecie pod bardzo różnymi
adresami, reklamując się jako firma pożyczkowa. Zainteresowani
złożeniem wniosku wysyłają smsy premium lub przelewają
pieniądze, ale nie dostają pożyczki.
06.07.2017 więcej
Credit Agricole - decyzja UOKiK
Trwały nośnik to nie tylko forma papierowa. Zmiany umów mogą
być przesyłane także za pośrednictwem wewnętrznego systemu
e-bankowości, gdy spełnia on ustawowe wymagania. Credit
Agricole Bank Polska zobowiązał się do usunięcia skutków
kwestionowanych praktyk.
06.07.2017 więcej
UOKiK informuje konsumentów - uważaj na Forex
Duże pieniądze bez wychodzenia z domu. Łatwy i szybki zysk.
Zarabiaj w wolnym czasie – tak reklamowane są instrumenty
finansowe rynku Forex. UOKiK, UKNF i Rzecznik Finansowy
przestrzegają przed inwestowaniem w produkty o wysokim ryzyku
finansowym. Prezes UOKiK wszczął 3 postępowania wyjaśniające
w tej sprawie.
06.07.2017 więcej
Dzień sprzedaży bezpośredniej - poznaj swoje prawa
Aktualizacja danych okazała się zawarciem umowy o zmianę
dostawcy usługi, impreza artystyczna - prezentacją urządzeń
paramedycznych, a wyjątkowa promocja polegała na sprzedaży
sprzętu do gotowania w wygórowanej cenie. Na co uważać,
kupując poza lokalem przedsiębiorcy?
06.07.2017 więcej