Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie czynności
ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety
Uprawnionego w odniesieniu do działki numer 325. Obręb:
Zachwiejów
15.12.2017 więcej
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie czynności
ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety
Uprawnionego w odniesieniu do działki numer 168. Obręb:
Zachwiejów
15.12.2017 więcej
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie czynności
ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety
Uprawnionego w odniesieniu do działki numer 212. Obręb:
Zachwiejów
15.12.2017 więcej
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie czynności
ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety
Uprawnionego w odniesieniu do działki nr 37. Obręb:
Zachwiejów
15.12.2017 więcej
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie czynności
ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety
Uprawnionego w odniesieniu do działki numer 1119/1. Obręb:
Jaślany
15.12.2017 więcej
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z
wniosku Geodety Uprawnionego w odniesieniu do działki numer 141.
Obręb ewidencyjny: Zachwiejów. Gmina Padew Narodowa
08.12.2017 więcej
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z
wniosku Geodety Uprawnionego w odniesieniu do działki numer 141.
Obręb ewidencyjny: Zachwiejów. Gmina Padew Narodowa
08.12.2017 więcej
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z
wniosku Geodety Uprawnionego w odniesieniu do działki numer 325.
Obręb ewidencyjny: Zachwiejów. Gmina Padew Narodowa
08.12.2017 więcej
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z
wniosku Geodety Uprawnionego w odniesieniu do działki numer 325.
Obręb ewidencyjny: Zachwiejów. Gmina Padew Narodowa
08.12.2017 więcej
Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego
w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z
wniosku Geodety Uprawnionego w odniesieniu do działki numer 48.
Obręb ewidencyjny: Zachwiejów. Gmina Padew Narodowa
08.12.2017 więcej
12345